Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 64/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 31 grudnia 2006r. w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz określenia jej kompetencji 2010-11-15 11:59
dokument Zarządzenie nr 63/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 31 grudnia 2006r. w sprawie: przekazania środków trwałych jednostce kultury 2010-11-15 11:57
dokument Zarządzenie nr 62/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: upoważnienia Pana Sławomira Nowaka - zastępcy burmistrza w Płotach do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza 2010-11-15 11:56
dokument Zarządzenie nr 61/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy 2010-11-15 11:51
dokument Zarządzenie nr 60/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 29 grudnia 2006r. 2010-11-15 11:50
dokument Zarządzenie nr 59/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 29 grudnia 2006r. 2010-11-15 11:50
dokument Zarządzenie nr 58/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 21 grudnia 2006r. 2010-11-15 11:49
dokument Zarządzenie nr 57/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Płotach 2010-11-15 11:49
dokument Zarządzenie nr 56/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Płotach 2010-11-15 11:48
dokument Zarządzenie nr 55/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Płotach 2010-11-15 11:46
dokument Zarządzenie nr 54/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Wicimicach 2010-11-15 11:42
dokument Zarządzenie nr 53/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 20 grudnia 2006r. 2010-11-15 11:40
dokument Zarządzenie nr 52/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 26 Burmistrza Płotów z dnia 21 czerwca 2006r. 2010-11-15 11:33
dokument Zarządzenie nr 51/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie: sporządzania bilansu skonsolidowanego. 2010-11-15 11:32
dokument Zarządzenie nr 50a/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie: przeniesienia planowanych wydatków w poniższych paragrafach na rok 2006 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Płoty 2010-11-15 11:30
dokument Zarządzenie nr 50/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy. 2010-11-15 11:12
dokument Zarządzenie nr 49/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych za dni świąteczne przypadające w wolne soboty 2010-11-15 11:03
dokument Zarządzenie nr 48/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 16 listopada 2006r. 2010-11-15 11:02
dokument Zarządzenie nr 47/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 06 listopada 2006r. 2010-11-15 11:01
dokument Zarządzenie nr 46d/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 31 października 2006r. w sprawie: częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji. 2010-11-15 11:00
dokument Zarządzenie nr 46c/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 31 października 2006r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla środków pochądzących z Unii Europejskiej oraz procedur wewnętrznej kontroli finansowej dla projektów realizowanych z funduszy unijnych 2010-11-15 10:34
dokument Zarządzenie nr 46b/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 31 października 2006r. w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miejskiego w Płotach 2010-11-15 10:30
dokument Zarządzenie nr 46a/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 31 października 2006r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy 2010-11-15 10:28
dokument Zarządzenie nr 46/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 23 października 2006r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro. 2010-11-15 10:27
dokument Zarządzenie nr 45/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 12 października 2006r. 2010-11-15 10:22
dokument Zarządzenie nr 44/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 06 października 2006r. 2010-11-15 10:21
dokument Zarządzenie nr 43/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 06 października 2006r. 2010-11-15 10:20
dokument Zarządzenie nr 42/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 06 października 2006r. 2010-11-15 10:19
dokument Zarządzenie nr 41b/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 29 września 2006r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy 2010-11-15 10:18
dokument Zarządzenie nr 41a/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 29 września 2006r. w sprawie: przeniesienia planowanych wydatków w poniższych paragrafach 2010-11-15 10:12
dokument Zarządzenie nr 41/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 29 września 2006r. 2010-11-15 10:07
dokument Zarządzenie nr 40/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 29 września 2006r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy 2010-11-15 10:07
dokument Zarządzenie nr 39/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 28 września 2006r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na stanowisko d/s obsługi Planowania Przestrzennego, Drogownictwa i Energetyki w Referacie Planowania Przestrzennego, Drogownictwa, Energetyki, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Płotach 2010-11-15 09:32
dokument Zarządzenie nr 38/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 18 września 2006r. w sprawie: powołania Komicji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko d/s obsługi Rady i Spraw Obywatelskich w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Płoty 2010-11-15 09:28
dokument Zarządzenie nr 37/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 11 września 2006r. w sprawie: ustalenia dnia 04 maja 2007r. dniem wolnym od pracy dla szkół i placówek oświatowych gminy Płoty 2010-11-15 09:24
dokument Zarządzenie nr 36a/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 6 września 2006r. w sprawie: organizacji Stałego Dyżuru Burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2010-11-15 09:20
dokument Zarządzenie nr 36/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 6 września 2006r. w sprawie: określenia składu Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego 2010-11-15 09:18
dokument Zarządzenie nr 35a/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 4 września 2006r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadków komunalnych od właścicieli nieruchomości, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i tran sportu nieczystości ciekłych. 2010-11-10 10:25
dokument Zarządzenie nr 35/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 31 sierpnia 2006r. 2010-11-10 10:20
dokument Zarządzenie nr 34/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie: powołania gminnego pełnomocnika d/s obsługi informatycznej wyborów. 2010-11-10 10:19
dokument Zarządzenie nr 33/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Płotach 2010-11-10 10:18
dokument Zarządzenie nr 32/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Płotach 2010-11-10 10:17
dokument Zarządzenie nr 31/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 4 września 2006r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji środków trwałych wg wieloletniego harmonogramu 2010-11-10 10:15
dokument Zarządzenie nr 30/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 21 sierpnia 2006r. 2010-11-10 10:13
dokument Zarządzenie nr 29a/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 22 lipca 2006r. zmieniając Zarządzenie Nr 25/2006 z dnia 21 lipca 2006r. 2010-11-10 10:12
dokument Zarządzenie nr 29/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 25 lipca 2006r. zmieniając Zarządzenie Nr 28/2006 z dnia 6 lipca 2006r. 2010-11-10 10:11
dokument Zarządzenie nr 28/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 6 lipca 2006r. 2010-11-10 10:09
dokument Zarządzenie nr 27a/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 4 lipca 2006r. 2010-11-10 10:08
dokument Zarządzenie nr 27/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy. 2010-11-10 10:08
dokument Zarządzenie nr 26/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie: Rozliczania i przekazywania dochodów, z tyt. dzierżawy składników majątkowych, będących własnością gminy. 2010-11-10 08:46
dokument Zarządzenie nr 25/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 21 czerwca 2006r. 2010-11-10 08:45
dokument Zarządzenie nr 24/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy. 2010-11-10 08:44
dokument Zarządzenie nr 23/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 12 czerwca 2006r. 2010-11-10 08:43
dokument Zarządzenie nr 22/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 31 maja 2006r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy. 2010-11-10 08:42
dokument Zarządzenie nr 21/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 24 maja 2006r. w sprawie: dodatkowego dnia wolnego w maju 2006. 2010-11-10 08:41
dokument Zarządzenie nr 20/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 11 maja 2006r. 2010-11-10 08:40
dokument Zarządzenie nr 19/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 4 maja 2006r. w sprawie: dodatkowych dni do przepracowania w maju 2006r. 2010-11-10 08:40
dokument Zarządzenie nr 18/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 4 maja 2006r. 2010-11-10 08:39
dokument Zarządzenie nr 17/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 26 kwietnia 2006r. zmieniając Zarządzenie nr 16/2006 z dnia 21 kwietnia 2006. 2010-11-10 08:38
dokument Zarządzenie nr 16/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 21 kwietnia 2006r. 2010-11-10 08:37
dokument Zarządzenie nr 15/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 31 marca 2006r. 2010-11-10 08:35
dokument Zarządzenie nr 14/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 30 marca 2006r. 2010-11-10 08:35
dokument Zarządzenie nr 13/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 30 marca 2006r. 2010-11-10 08:34
dokument Zarządzenie nr 12/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 30 marca 2006r. 2010-11-10 08:33
dokument Zarządzenie nr 11/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 1 marca 2006r. w sprawie wprowadzenia: "Regulaminu zatrudnienia pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach. 2010-11-10 08:33
dokument Zarządzenie nr 10/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 23 lutego 2006r. 2010-11-10 07:56
dokument Zarządzenie nr 9/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 22 lutego 2006r. 2010-11-10 07:56
dokument Zarządzenie nr 8b/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży ochronnej dla stanowisk robotniczych w Urzędzie Miejkim w Płotach 2010-11-10 07:55
dokument Zarządzenie nr 8a/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie wprowadzenia: "Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Płotach. 2010-11-10 07:53
dokument Zarządzenie nr 8/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 10 lutego 2006r. 2010-11-10 07:51
dokument Zarządzenie nr 7/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 10 lutego 2006r. 2010-11-10 07:50
dokument Zarządzenie nr 6/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 26 stycznia 2006r. 2010-11-10 07:50
dokument Zarządzenie nr 5/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek. 2010-11-10 07:45
dokument Zarządzenie nr 4/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006. 2010-11-10 07:42
dokument Zarządzenie nr 3/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 9 stycznia 2006r. 2010-11-10 07:38
dokument Zarządzenie nr 2/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 9 stycznia 2006r. 2010-11-10 07:34
dokument Zarządzenie nr 1/2006 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 9 stycznia 2006r. 2010-11-09 12:58