Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 62/2005 Burmistrza Płotów z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia wzoru regulaminu pracy komisji przetarkowej. 2010-09-29 13:06
Zarządzenie nr 61/2005 Burmistrza Płotów z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej. 2010-09-29 13:04
Zarządzenie nr 60/2005 Burmistrza Płotów z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecei Gminy. 2010-09-29 12:59
Zarządzenie nr 59a/2005 Burmistrza Płotów z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie powołania zespołu do opracowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Płoty. 2010-09-29 12:57
Zarządzenie nr 59/2005 Burmistrza Płotów z dnia 15 grudnia 2005r. 2010-09-29 12:56
Zarządzenie nr 58/2005 Burmistrza Płotów z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie przejęcia sprzętu fizjoterapeutycznego z Ośrodka Zdrowia w Płotach. 2010-09-29 12:50
Zarządzenie 57/2005 Burmistrza Płotów z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w Przedszkolu z Odzz. Żłobkowym w Płotach. 2010-09-29 12:48
Zarządzenie nr 56/2005 Burmistrza Płotów z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 2010-09-29 12:44
Zarządzenie nr 55/2005 Burmistrza Płotów z dnia 30 listopada 2005 w sprawie podziału rezerwy ogólnej. 2010-09-29 12:39
Zarządzenie nr 54/2005 Burmistrza Płotów z dnia 25 listopada 2005r. 2010-09-29 12:35
Zarządzenie nr 53/2005 Burmistrza Płotów z dnia 25 listopada 2005r. 2010-09-29 12:32
Zarządzenie nr 52/2005 Burmistrza Płotów z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawki podstawowej czynszu w lokalach socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 2010-09-29 12:32
Zarządzenie nr 51/2005 Burmistrza Płotów z dnia 10 listopada 2005r. 2010-09-29 12:27
Zarządzenie nr 50/2005 Burmistrza Płotów z dnia 10 listopada 2005r. 2010-09-29 12:26
Zarządzenie nr 49/2005 Burmistrza Płotów z dnia 10 listopada 2005r, 2010-09-29 12:24
Zarządzenie nr 48/2005 Burmistrza Płotów z dnia 31 października 2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy. 2010-09-29 12:23
Zarządzenie nr 47/2005 Burmistrza Płotów z dnia 3 października 2005r. 2010-09-29 12:21
Zarządzenie nr 46/2005 Burmistrza Płotów z dnia 3 październik 2005r. 2010-09-29 12:20
Zarządzenie nr 45/2005 Burmistrza Płotów z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 2010-09-29 12:18
Zarządzenie nr 44/2005 Burmistrza Płotów z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 2010-09-29 12:17
Zarządzenie nr 43/2005 Burmistrza Płotów z dnia 18 sierpnia 2005r. w sprawie wyznaczenie pracownika do kierowania rozprawą administracyjną. 2010-09-29 12:16
Zarządzenie nr 42 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2005r. w sprawie upowżnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawacj zaliczek. 2010-09-29 12:12
Zarządzenie nr 40/2005 Burmistrza Płotów z dnia 12 wrzesnia 2005r. w sprawie ustalenia dnia 31 października 2005r. dniem wolnym od pracy dla szkól i placówek oświatowych gminy Płoty. 2010-09-29 12:11
Zarządzenie nr 39/2005 Burmistrza Płotów z dnia 2 września 2005r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do sejmu RP i Senatu RP w dniu 25 września 2005r. 2010-09-29 12:07
Zarządzenie 38/2005 Burmistrza Płotów z dnia 24 sierpnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Egazminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień bauczyciela mianowanego w Publicznym Gminzajum Nr 1 w Płotach 2010-09-29 12:05
Zarządzenie nr 37/2005 Burmistrza Płotów z dnia 24 sierpnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egazminu na stopień nauczyciela mianownaego w Publicznej Szkole Podstawowej w Wicimicach. 2010-09-29 09:35
Zarządzenie nr 36/2005 Burmistrza Gminy Płoty z dnia powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egazminu na stopień nauczyciela mianownaego w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Płotach. 2010-09-29 09:30
Zarządzenie nr 35a/2005 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 1 sierpnia 2005r. ustalenia szczegołowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej, oraz procedur wewnętrznej kontroli finansowej dla projektów realizowanych z funduszy unijnych. 2010-09-29 09:24
Zarządzenie 35/2005 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 6 lipca 2005r. 2010-09-29 09:21
Zarządzenie nr 34/2005 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacji mianowanych pracowników samorządowych. 2010-09-29 09:17
Zarządzenie 33/2005 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych do przeprowadzenia ocen pracowników mianowanych. 2010-09-29 09:20
Zarządzenie nr 32/2005 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 2010-09-29 09:15
Zarządzenie nr 30/2005 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie powołania gminnego pełnomocnika d/s obsługi informatycznej wyborów. 2010-09-29 09:14
Zarządzenie nr 29/2005 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mechowie oraz regulaminu pracy Komisji Konkursowej. 2010-09-29 09:12
Zarządzenie nr 28/2005 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyszoborze oraz regulaminu pracy Komisji Konkursowej. 2010-09-29 09:11
Zarządzenie nr 27/2005 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałem Złobkowym w Płotach oraz regulaminu pracy Komisji Konkursowej. 2010-09-29 09:09
Zarządzenie nr 26/2005 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie powołania zaspołu spisowego. 2010-09-29 09:07
Zarządzenie nr 25/2005 Burmistrza Płotów z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 2010-09-29 08:59
Zarządzenie nr 24/2005 Burmistrza Płotów z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 2010-09-29 08:58
Zarządzenie nr 23/2005 Burmistrza Płotów z dnia 12 maja 2005r. 2010-09-29 08:57
Zarządzenie nr 22a/2005 Burmistrza Płotów z dnia 10 maja 2005r. w sprawie powołania komisji ds. Kontroli gruntów wyłączonych z produkcji rolnej oraz określenia zasad działania komisji. 2010-09-29 08:56
Zarządzenie 22/2005 Burmistrza Płotów z dnia 2 maja 2005r. 2010-09-29 08:55
Zarządzenie nr 21a/2005 Burmistrza Płotów z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie określenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2005r. 2010-11-09 12:53
Zarządzenie nr 21/2005 Burmistrza Płotów z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie określenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2005r. 2010-09-29 08:54
Zarządzenie nr 20/2005 Burmistrza Płotów z dnia 12 kwietnia 2005r. 2010-09-29 08:53
Zarządzenie nr 19/2005 Burmistrza Płotów z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Płotach oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Płoty. 2010-09-29 08:52
Zarządzenie nr 18/2005 Burmistrza Płotów z dnia 31 marcja 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 2010-09-29 08:50
Zarządzenie nr 17/2005 Burmistrza Płotów z dnia 31 marca 2005r. 2010-09-29 08:50
Zarządzenie nr 16/2005 Burmistrza Płotów z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecei Gminy 2010-09-29 08:48
Zarządzenie nr 15 Burmistrza Płotów z dnia 17 marca 2005r. 2010-09-29 08:48
Zarządzenie nr 13/2005 Burmistrza Płotów z dnia 28 lutego 2005r. 2010-09-29 08:47
Zarządzenie nr 12/2005 Burmistrza Płotów z dnia 10 lutego 2005r. 2010-09-29 08:47
Zarządzenie nr 11a/2005 Burmistrza Płotów z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. 2010-09-29 08:46
Zarządzenie nr 11/2005 Burmistrza Płotów z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 2010-09-29 08:43
Zarządzenie nr 10/2005 Burmistrza Płotów z dnia 20 stycznia 2005r. 2010-09-29 08:42
Zarządzenie nr 09/2005 Burmistrza Płotów z dnia 20 stycznia 2005r. 2010-09-29 08:41
Zarządzenie nr 08/2005 Burmistrza Płotów z dnia 20 stycznia 2005r. 2010-09-29 08:44
Zarządzenie nr 07/2005 Burmistrza Płotów z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie przekazania lokali mieszkaniowych w administrowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 72-310 Płoty. 2010-09-29 08:40
Zarządzenie nr 6/2005 Burmistrza Płotów z dnia 18 stycznia 2005r. 2010-09-29 08:39
Zarządzenie nr 05/2005 Burmistrza Płotów z dnia 18 stycznia 2005r. 2010-09-29 08:38
Zarządzenie nr 4/2005 Burmistrza Płotów z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie upoważnienia kierowników innych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planów wydatków. 2010-09-29 08:45
Zarządzenie nr 3/2005 Burmistrza Płotów z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek. 2010-09-29 08:44
Zarządzenie nr 2/2005 Burmistrza Płotów z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005r. 2010-09-29 08:31
Zarządzenie nr 1a/2005 Burmistrza Płotów z dnia 12 stycznia 2005r. 2010-09-29 08:36
Zarządzenie nr 1/2005 Burmistrza Płotów z dnia 03 stycznia 2005r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gosodarke finansową w Urzędzie Miejskim w Płotach 2010-09-29 08:29