Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 53/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 31.12.2004r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty 2010-08-05 12:27
dokument Zarządzenie nr 52 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 31.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 2010-08-05 12:26
dokument Zarządzenie nr 51/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 09.12.2004r. 2010-08-05 12:25
dokument Zarządzenie nr 50/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 09.12.2004r. 2010-08-05 12:24
dokument Zarządzenie nr 49/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 09.12.2004r. 2010-08-05 12:24
dokument Zarządzenie nr 48/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 09.12.2004r. 2010-08-05 12:24
dokument Zarządzenie nr 47/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 19.11.2004r. w sprawie upoważnienia do rozdysponowania srodków budżetowych prezyznanych z rezerwy budżetowej. 2010-08-05 12:23
dokument Zarządzenie nr 46/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 22.11.2004r. 2010-08-05 12:22
dokument Zarządzenie nr 45/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 19.11.2004r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej 2010-08-05 12:21
dokument Zarządzenie nr 44/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 18.10.2004r. 2010-08-05 12:20
dokument Zarządzenie nr 43/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 15.10.2004r. 2010-08-05 12:21
dokument Zarządzenie nr 42/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 30.04.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 2010-08-05 12:19
dokument Zarządzenie nr 41/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 30.09.2004r. 2010-08-05 12:18
dokument Zarządzenie nr 40/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 28.09.2004r. w sprawie wprowadzenia obowiązku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego 2010-08-05 12:36
dokument Zarządzenie 39/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 10.09.2004r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu 2010-08-05 12:36
dokument Zarządzenie nr 38/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 01.09.2004r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia rozbiórki dwóch kondygnacji budynku pustostanu w miejscowości Wyszogóra wraz z zabezpieczeniem pozostałej części parterowej obiektu, wywiezieniem gruzu i uporządkowaniem terenu 2010-08-05 12:14
dokument Zarządzenie 37/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 01.09.2004r. sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach 2010-08-05 12:11
dokument Zarządzenie nr 36/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 01.09.2004 w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mechowie 2010-08-05 12:11
dokument Zarządzenie nr 35/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 30.08.2004r. 2010-08-05 12:09
dokument Zarządzenie nr 34/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 12.08.2004r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej, w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach 2010-08-05 12:08
dokument Zarządzenie nr 33/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 12.08.2004r. w sprawie powłania Komisji inwentaryzacyjnej, w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Szkole Podstawowej w Mechowie gmina Płoty 2010-08-05 11:36
dokument Zarządzenie mr 32/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 12.08.2004r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2010-08-05 11:34
dokument Zarządzenie nr 31/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 12.08.2004r. 2010-08-05 11:32
dokument Zarządzenia nr 30/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 23.07.2004r. 2010-08-05 11:32
dokument Zarządzenie nr 29a/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 20.07.2004r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Płotach 2010-08-05 11:29
dokument Zarządzenie nr 29/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 05.07.2004r. 2010-08-05 11:28
dokument Zarządzanie nr 28/2004 Burmistrza Gminy Płoty w sprawie zmian w budżecie Gminy 2010-08-05 11:26
dokument Zarządzenie nr 27/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 21.06.2004r.w sprawie powłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach oraz regulaminu Komisji Konkursowej 2010-08-05 11:25
dokument Zarządzenie nr 26/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 21.06.2004r. w sprawie powłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wicimicach oraz regulaminu Komisji Konkursowej 2010-08-05 11:24
dokument Zarządzenie nr 25/2004 Burmistrz Gminy Płoty z dnia 21.06.2004 w sprawie powłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płotach oraz regulaminu Komisji Konkursowej 2010-08-05 11:23
dokument Zarządzenie 24/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 21.06.2004r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej w Mechowie oraz regulaminu pracy Komisji Konkursowej. 2010-08-05 11:22
dokument Zarządzanie nr 23/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 22.06.2004r. w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Płoty oraz Wieloletniego Planu inwestycyjnego Miasta i Gminy Płoty 2010-08-05 12:35
dokument Zarządzenie nr 22/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 08.06.2004r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia rodzinne 2010-08-05 12:31
dokument Zarządzenie nr 21/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 31.05.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 2010-08-05 11:15
dokument Zarządzenie nr 20/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 21.05.2004r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia remontu budynku MGOK w Płotach przy ul. Kościuszki 7. 2010-08-05 11:14
dokument Zarządzenie nr 19/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 20.05.2004r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wicimicach oraz regulaminu Komisji Konkursowej 2010-08-05 12:29
dokument Zarządzenie nr 18/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 20.05.2004r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płotach oraz regulaminu Komisji Konkursowej 2010-08-05 12:29
dokument Zarządzenie nr 17/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 20.05.2004 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej 2 w Płotach oraz regulaminu Komisji Konkursowej 2010-08-05 12:28
dokument Zarządzenie nr 16/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 20.05.2004r. w sprawie powłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mechowie oraz regulaminu Komisji Konkursowej 2010-08-05 12:28
dokument Zarządzenie nr 15/2004 Burmistrza Płotów z dnia 21.05.2004 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004r. 2010-08-05 12:28
dokument Zarządzanie nr 14/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 2004-05-05 w sprawie upoważnienia kierowników Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych 2010-08-04 09:54
dokument Zarządzenie nr 13/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 30.04.2004 w sprawie dzierżawy cmentarzy komunalnych na terenie gminy Płoty 2010-08-05 11:13
dokument Zarządzenie nr 12/2004r. Burmistrza Gminy Płoty z dnia 30.04.2004 sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu usntego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własnośc gminy Płoty w dniu 2004-05-14 do godz. 11:00 2010-08-04 09:49
dokument Zarządzenie nr 11/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 16.04.2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia - w dniu 30.04.2004r. o godz 11:00 procedury w trybie uproszczonym 2010-08-04 09:20
dokument Zarządzenie nr 10/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 08.04.2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu usntego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własnośc gminy Płoty w dniu 2004-04-26 do godz. 12:00 2010-08-04 09:15
dokument Zarządzenie nr 09a/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 31.03.2004 w sprawie zmian w budżecie gminy 2010-08-04 09:12
dokument Zarządzenie nr 09/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 03.03.2004 w sprawie powołania komisji przetargowej 2010-08-04 09:15
dokument Zarządzenie nr 08/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 03.03.2004 w sprawie powołania komisji przetargowej. 2010-08-04 09:10
dokument Zarządzenie nr 07/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 03.03.2004r. w sprawie upoważnienia kierowników innych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków. 2010-08-04 09:08
dokument Zarządzenie nr 06/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 03.03.2004r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym gminy inforamacji o ostatercznych kwotach dochodu i wydatków tych jednostek. 2010-08-04 09:16
dokument Zarządzenie nr 05/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 03.03.2004r. w sprawie zatrwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004. 2010-08-04 08:55
dokument Zarządzenie nr 04/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 12.02.2004r. 2010-08-04 08:55
dokument Zarządzenie nr 3/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 2004-01-26 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu usntego ograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własnośc gminy Płoty w dniu 2004-02-10 do godz. 11:00 2010-08-04 08:50
dokument Zarządzenie nr 2/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 2004-01-10 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu usntego ograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własnośc gminy Płoty w dniu 2004-01-29 do godz. 11:00 2010-08-04 08:49
dokument Zarządzenie nr 1/2004 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 2004-01-09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu usntego ograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własnośc gminy Płoty w dniu 2004-01-15 do godz. 11:00 2010-08-04 08:48