Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr XLII/ 408 /10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie: wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" 2010-04-29 15:16
dokument UCHWAŁA Nr XLII / 407 /2010 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie: upoważnienia Pani Magdaleny Walukiewicz kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 2010-04-29 15:14
dokument UCHWAŁA Nr XLII/ 406 /10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2010-04-29 15:11
dokument UCHWAŁA Nr XLII/ 405 /10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie: odstąpienia od zwrotu udzielonej bonifikaty na zakup lokalu mieszkalnego 2010-04-29 15:09
dokument UCHWAŁA Nr XLII/ 404 /10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych. 2010-04-29 15:08
dokument Uchwała Nr XLII / 403 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Płoty oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2010-04-29 15:06
dokument Uchwała Nr XLII / 402 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Płoty do projektu pod nazwą: "Paszport do eIntegracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion 2010-04-29 15:05
dokument Uchwała Nr XLII / 401 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2010-04-29 14:59
dokument U C H W A Ł A Nr XLII/ 400 /10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Płotów za 2009 rok 2010-04-29 14:54