Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XLI/ 395 /2010 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2010r. do dnia 30.04.2011r.

UCHWAŁA   Nr XLI/ 395 /2010

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 25 marca 2010 r.

 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2010r. do dnia 30.04.2011r.

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst. jednolity - Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,   Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717,     Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art.24 ust.1 z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz.858, zm. Dz.U. z 2007r. Nr 147, poz.1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

 

§  1. Zatwierdza się  taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2010r. do 30.04.2011r., stanowiące załącznik do  niniejszej uchwały.

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach.

 

§  3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/269/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres  od 1 maja 2009r. do 30 kwietnia 2010r.

 

§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2010 r.

 

                                                                                 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady

 

                                                                                          Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 06-04-2010 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 07-04-2010 13:19