Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLI /388/ 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: sposobu sfinansowania inwestycji pn.: Budowa regionalnego ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Płotach - ETAP I - Budowa hali sportowo - widowiskowej

Uchwała Nr XLI /388/ 10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie: sposobu sfinansowania inwestycji pn.: „Budowa regionalnego ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Płotach - ETAP I - Budowa hali sportowo - widowiskowej”

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązań poprzez wykup wierzytelności na sfinansowanie inwestycji, pn.:

„Budowa regionalnego ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Płotach - ETAP I - Budowa hali sportowo - widowiskowej”.

 

§2. Finansowanie wykonywanego zadania, o którym mowa w §1, odbędzie się poprzez wykup wierzytelności z Banku, który nabędzie od Zbywcy zbywaną wierzytelność dotyczącą wartości w/w zadania inwestycyjnego.

 

§3. Wykup wierzytelności przez gminę odbywał się będzie wg harmonogramu spłat w zawartym porozumieniu lub umowie pomiędzy bankiem a gminą.

 

§4. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zawarcia takiej umowy bądź porozumienia, o których mowa w §3 uchwały.

 

§5. Źródłem spłaty zobowiązań z tyt. wykupu wierzytelności będą dochody gminy pochodzące
z podatków i opłat lokalnych.

 

§6. W kolejnych budżetach gminy Płoty będą zabezpieczane kwoty na wykup wierzytelności.

 

§7. Prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności będzie „weksel In blanco”.

 

§8. Traci moc uchwała Nr XXVI/267/09 z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie sposobu sfinansowania inwestycji.

 

§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 06-04-2010 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2010 09:21