Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr XLI/ 399/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału Gminy Płoty. 2010-04-06 09:50
dokument UCHWAŁA Nr XLI/ 398/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych. 2010-04-06 09:49
dokument UCHWAŁA Nr XLI/ 397/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych. 2010-04-06 09:48
dokument UCHWAŁA Nr XLI/396/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-04-06 09:46
dokument UCHWAŁA Nr XLI/ 395 /2010 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2010r. do dnia 30.04.2011r. 2010-04-07 13:19
dokument Uchwała Nr XLI/ 394 /2010 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Płoty. 2010-04-06 09:39
dokument UCHWAŁA NR XLI/ 393 /2010 RADY MIEJSKIEJ W Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Płoty 2010-04-06 09:34
dokument Uchwała Nr XLI /392/ 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Robotnika w Wicimicach 2010-04-06 09:28
dokument Uchwała Nr XLI /391/ 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2010-04-06 09:19
dokument Uchwała Nr XLI /390/ 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania, pn: Budowa ulic: Łukasiewicza, Curie - Skłodowskiej i Piaskowej w Płotach, jako realizacja I etapu Programu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w gminie Płoty 2010-04-06 09:23
dokument Uchwała Nr XLI /389/ 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Płoty środków na 2011 rok stanowiących fundusz sołecki 2010-04-06 09:13
dokument Uchwała Nr XLI /388/ 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: sposobu sfinansowania inwestycji pn.: Budowa regionalnego ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Płotach - ETAP I - Budowa hali sportowo - widowiskowej 2010-04-06 09:21