Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XL/ 381 /10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

UCHWAŁA Nr XL/ 381 /10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 19 lutego 2010 r.

 

 

w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U.z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700; zm. Dz. U z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817) Rada Miejska w Płotach  u c h w a l a, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie na rzecz gminy Płoty następującej nieruchomości położonej w obrębie Lisowo, gm. Płoty, celem realizacji zadań własnych gminy:

 

-        działka nr 11/23 o pow. 0,5031 ha;

  

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                         

Przewodniczący   Rady

                                                                                          Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 02-03-2010 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2010 13:24