Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XL / 380 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XL / 380 / 10
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 19 lutego 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241),

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 101 497,00 zł
Dział Rozdział § Kwota
758 75801 2920 101 497,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa;

§2. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 134 235,00 zł
Dział Rozdział § Kwota
853 85395 2328 126 777,50 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (UE);
853 85395 2329 7 457,50 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (BP);

§3. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 251 497,00 zł
Dział Rozdział § Kwota
801 80113 4300 1 497,00 - zakup usług pozostałych; (dowozy)
801 80195 4210 100 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia; (poz. dział.)
926 92601 6050 150 000,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; [Stadion - hala - kredyt]

§4. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 284 235,00 zł
Dział Rozdział § Kwota
853 85395 4308 56 666,67 - zakup usług pozostałych; z17
853 85395 4309 3 333,33 - zakup usług pozostałych; z17
853 85395 4018 34 869,17 - wynagrodzenia osobowe pracowników; z18
853 85395 4019 2 051,13 - wynagrodzenia osobowe pracowników; z18
853 85395 4048 3 305,56 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; z18
853 85395 4049 194,44 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; z18
853 85395 4118 5 331,49 - składki na ubezpieczenia społeczne; z18
853 85395 4119 313,62 - składki na ubezpieczenia społeczne; z18
853 85395 4128 854,30 - składki na Fundusz Pracy; z18
853 85395 4129 50,25 - składki na Fundusz Pracy; z18
853 85395 4218 5 587,71 - zakup materiałów i wyposażenia; z18
853 85395 4219 328,69 - zakup materiałów i wyposażenia; z18
853 85395 4418 265,20 - podróże służbowe krajowe; z18
853 85395 4419 15,60 - podróże służbowe krajowe; z18
853 85395 4448 972,82 - odpisy na ZFŚS; z18
853 85395 4449 57,22 - odpisy na ZFŚS; z18
853 85395 4178 7 555,56 - wynagrodzenia bezosobowe; z20
853 85395 4179 444,44 - wynagrodzenia bezosobowe; z20
853 85395 4218 2 266,67 - zakup materiałów i wyposażenia; z20
853 85395 4219 133,33 - zakup materiałów i wyposażenia; z20
853 85395 4308 226,67 - zakup usług pozostałych; z20
853 85395 4309 13,33 - zakup usług pozostałych; z20
853 85395 4418 375,70 - podróże służbowe krajowe; z20
853 85395 4419 22,10 - podróże służbowe krajowe; z20
853 85395 4018 6 417,15 - wynagrodzenia osobowe pracowników; KP
853 85395 4019 377,48 - wynagrodzenia osobowe pracowników; KP
853 85395 4118 981,18 - składki na ubezpieczenia społeczne; KP
853 85395 4119 57,72 - składki na ubezpieczenia społeczne; KP
853 85395 4128 157,22 - składki na Fundusz Pracy; KP
853 85395 4129 9,25 - składki na Fundusz Pracy; KP
853 85395 4308 944,44 - zakup usług pozostałych; KP
853 85395 4309 55,56 - zakup usług pozostałych; KP
921 92109 6050 150 000,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; [świetlice - kredyt]

§5. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2010 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§6. W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały, w pozycji nr 18, w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Realizacja II etapu Programu budowy, remontu i modernizacji świetlic na terenie wiejskim gminy Płoty", wydziela się podzadania: 18a - Budowa świetlicy w miejscowości Truskolas. 18b - Budowa świetlicy w miejscowości Lisowo. 18c - Budowa świetlicy w miejscowości Karczewie. 18d - Budowa świetlicy w miejscowości Mechowo.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 02-03-2010 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2010 13:21