Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXXIX / 375 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach

Uchwała  Nr  XXXIX / 375 / 10

Rady  Miejskiej  w  Płotach

z  dnia  26 stycznia  2010 r.

 

 

w sprawie: udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz  art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2009 r. Nr 31 poz. 206 i Nr 97, poz. 804),

 

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§1. Z budżetu gminy Płoty udziela się dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach na remont kościoła zabytkowego w  wysokości 112 590, 00 (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt 00/100).

 

§2. Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej kościoła, wymianę pokrycia wieży i naprawę odwodnienia dachu oraz konserwację elewacji z cegły w zabytkowym kościele znajdującym się w Płotach przy ul. I Armii Wojska Polskiego.

§3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady jej zwrotu określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy gminą Płoty a Parafią Rzymskokatolicką pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach

§4. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zawarcia stosownej umowy.

 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 02-03-2010 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2010 12:47