Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXXIX / 373 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XXXIX / 373 / 10
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241),

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 2 554 897,00 zł

Dział Rozdział § Kwota
600 60016 6330 926 200,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin); [NPPDL - Parkowa]
926 92601 6260 1 246 700,00 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zak. inwest. jedn. sektora fin. publ.;
926 92601 6648 352 345,00 - dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na inwest. i zak. inwest. realiz. na podst. porozumień (umów);
900 90002 6260 29 652,00 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zak. inwest. jedn. sektora fin. publ.

§2. Zwiększa się PRZYCHODY budżetu gminy o kwotę: 1 323 977,18 zł

§3. Zmniejsza się PRZYCHODY budżetu gminy o kwotę: 149 413,00 zł

§4. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 149 413,00 zł
Dział Rozdział § Kwota
926 92601 6050 149 413,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; [budowa ośr. kulturalno - sport. Sowno - kredyty]

§5. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 3 878 874,18 zł
Dział Rozdział § Kwota
600 60016 6050 926 200,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; [Parkowa - śr. wł.]
900 90002 6050 29 652,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; [usuwanie azbestu]
921 92109 6229 99 984,96 - dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych; [MGOK]
926 92601 6050 1 246 700,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; [boisko - stadion Płoty - dotacja z MS]
926 92601 6050 90 015,04 - wyd. inw. jedn. budżet.; [boisko - stadion Płoty - śr. wł.]
926 92601 6050 984 564,18 - wyd. inw. jedn. budżet.; [boisko - stadion Płoty - kredyt]
926 92601 6050 149 413,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; [budowa ośr. kulturalno - sport. Sowno - śr. wł.]
926 92601 6058 352 345,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; [budowa ośr. kulturalno - sport. Sowno - śr UE]

§6. Zmieniają się załączniki Nr 3, Nr 7 i Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2010 r. stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 02-03-2010 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2010 10:55