Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/ 367/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2010-02-24 08:47
dokument UCHWAŁA Nr XXXVII/366/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 grudnia 2009 r. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych. 2010-02-24 08:42
dokument UCHWAŁA Nr XXXVII /365/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 grudnia 2009 r. W sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych 2010-02-24 08:39
dokument Uchwała Nr XXXVII /364 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie: udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach, na dofinansowanie do remontu urządzeń oczyszczalni ścieków w Płotach. 2010-02-24 08:37
dokument Uchwała Nr XXXVII / 363 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2010-02-24 08:32
dokument UCHWAŁA Nr XXXVII/362/2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Płoty. 2010-02-24 08:29
dokument Uchwała Nr XXXVII/361/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Płoty z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010" 2010-02-24 08:29
dokument Uchwała Nr XXXVII / 360 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie: przekształcenia jednostki budżetowej, pn: "Biblioteka Publiczna w Płotach", w samorządową instytucję kultury, pn: "Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach" 2010-02-23 13:59
dokument Uchwała Nr XXXVII/359/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej w Płotach na rok 2010. 2010-02-23 13:59
dokument Uchwała Nr XXXVII / 358 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2010. 2010-02-23 13:53