Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Burmistrz Płotów ogłasza nabór na stanowisko pracy d/s Ewidencji Działalności Gospodarczej w Referacie Organizacyjno - Administracyjnym i Spraw ObywatelskichBurmistrz Płotów ogłasza nabór na stanowisko pracy d/s Ewidencji Działalności Gospodarczej w Referacie Organizacyjno - Administracyjnym i Spraw Obywatelskich
A. Zatrudniona na w/w stanowisku może być osoba, która:

 1. Posiada wyższe wykształcenie o kierunku administracyjnym lub ekonomicznym.

 2. Posiada przynajmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

 3. Posiada umiejętność sprawnej obsługi komputera

 4. Nie była karana.

 5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 6. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
B. Do zadań wykonywanych przez w/w pracownika będzie należało:

 1. Ewidencja działalności gospodarczej i współpraca z podmiotami gospodarczymi

 2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 3. Stypendia szkolne.

 4. Sprawy z zakresu kosztów kształcenia młodocianych w celu przygotowania zawodowego.

 5. Gospodarka lokalami.

 6. Współpraca z ZGKiM w PłotachC. Zasady wynagradzania kandydata zostaną określone w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych.D. Kandydatów prosimy o składanie aplikacji w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„nabór na stanowisko d/s Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Płotach”

 • w sekretariacie Urzędu w Płotach, Pl. Konstytucji 3 – Maja 1, pok. nr 14

 • pocztą na w/w adres (liczy się data wpływu do Urzędu)


Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie dział kadr w Urzędzie Miejskim w Płotach pod numerem tel. 91 38 51 415 wew. 38 lub tel./fax 91 38 51 866.
Termin składania aplikacji do 25 lutego 2010 r. do godz. 15.00E. Oferta powinna zawierać:

 1. List motywacyjny.

 2. Życiorys zawodowy.

 3. Kwestionariusz osobowy.

 4. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje.

 5. Kserokopie dokumentów przedstawiających przebieg pracy zawodowej.

 6. Posiadane referencje.

 7. Oświadczenie, że nie było się karanym, ani że nie toczy się przeciw kandydatowi postępowanie karne.

 8. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego przedmiotowego stanowiska.

 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w BIP Urzędu Miejskiego w Płotach.


                                                                  

Płoty, 11 lutego 2010 r.Burmistrz Płotów     

mgr inż. Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-02-2010 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 11-02-2010 14:54