herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Stawki podatków obowiązujące w 2010 roku