Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Burmistrz Płotów ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze. Aplikant Straży Miejskiej przy Urzędzie Miejskim w Płotach

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych

( Dz. U. Nr z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)


Burmistrz Płotów ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze.


I. Określenie stanowisk urzędniczych:

Aplikant Straży Miejskiej przy Urzędzie Miejskim w Płotach


II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:


1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie minimum średnie

b) obywatelstwo polskie

c) ukończone 21 lat

d) korzystanie z pełni praw publicznych

e) nienaganna opinia

f) pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym

g) niekaralność sądowa

h) uregulowany stosunek do służby wojskowej

i) dobra znajomości zagadnień pracy samorządowej

j) posiadanie prawo jazdy minimum kat. B


2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy o strażach gminnych

b) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

c) dobra znajomość topografii gminy Płoty

d) umiejętność pracy w zespole

e) umiejętność obsługi komputera

f) zachowanie życzliwości w kontaktach z obywatelami, podwładnymi, przełożonymi i współpracownikami

g) kreatywność, skrupulatność, terminowość, cierpliwość,

h) dyspozycyjność

i ) odporność na stres


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku aplikant straży gminnej, prawa i obowiązki zostały unormowane w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych ( Dz. U. Nr 14, poz. 127 z późn. zm.) oraz w regulaminie Straży Miejskiej w Płotach regulamin na www.bip.ploty.pl


IV. Wymagane dokumenty:

1. Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. CV – życiorys,

  3. dokumenty potwierdzające staż pracy dla osób legitymujących się stażem pracy,

  4. zaświadczenie o przeprowadzeniu badań lekarskich stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności strażnika,

  5. oświadczenie o niekaralności i korzystaniu w pełni praw publicznych, w przypadku zatrudnienia wymagany będzie wypis z Krajowego Rejestru Karnego.


2. List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


V. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.


1. Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 17 grudnia 2009 r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Płotach lub przesłać na adres Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty z dopiskiem: „Nabór na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej przy Urzędzie Miejskim w Płotach”.


2. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.


VI. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Płoty.


VII. Dodatkowe informacje


Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Plotach oraz na tablicy informacyjnej urzędu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie ( prosimy o podanie w CV numer telefonu kontaktowego).


Dodatkowe informacje: tel. 091 38 51 415


Płoty, 7 grudnia 2009 r.Burmistrz Płotów     

mgr inż. Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 07-12-2009 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2009 15:00