Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr XV / 123 / 99 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 0chrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej w gminie Płoty. 2009-11-13 10:22
dokument UCHWAŁA Nr XV / 122 / 99 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie : nadania nazwy urzędowej nowej ulicy. 2009-11-13 10:21
dokument UCHWAŁA Nr XV / 121 / 99 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie: przyjęcia zadań z zakresu administracji architektoniczno ? budowlanej. 2009-11-13 10:21
dokument UCHWAŁA Nr XV / 120 / 99 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie: sprzedać w trybie przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości gminnych. 2009-11-13 10:20
dokument UCHWAŁA Nr XV / 119 / 99 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2009-11-13 10:20
dokument UCHWAŁA Nr XV / 116 / 99 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie: ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy oraz za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy. 2009-11-13 10:20
dokument UCHWAŁA Nr XV / 115 / 99 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie: ustalenia wysokości podatku od nieruchomości. 2009-11-13 10:19
dokument UCHWAŁA Nr XV / 114 / 99 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny 1 q żyta służącej za podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2000 rok oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 2009-11-13 10:19
dokument UCHWAŁA Nr XV / 113 / 99 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2009-11-13 10:18
dokument UCHWAŁA Nr XV / 112 / 99 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie : ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz określenie inkasentów i wysokości inkasa z tytułu jego pobierania. 2009-11-13 10:17
dokument UCHWAŁA Nr XV / 111 / 99 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie: ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz wysokości inkasa. 2009-11-13 10:16