Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr IX / 71 / 99 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 kwietnia 1999 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkół Podstawowych.

UCHWAŁA Nr IX / 71 / 99

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 kwietnia 1999 roku

 

 

  w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na

                   stanowiska dyrektorów Szkół Podstawowych.

 

 

 

                   Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /tj. Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496, Dz. U. z 1997r. Nr 28 poz.153, Nr 141 poz. 943, Dz. U. z 1998r. Nr 117 poz.759, Nr 162 poz. 1126/ i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 1996r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 16 poz. 496, Nr 132 poz. 622, Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126/ rada Miejska w Płotach uchwala  co następuje :

 

§    1

 

1 Powołuje się komisję konkursową w składzie :

   1/ po 2 przedstawicieli :

        a/ organu prowadzącego szkołę,

        b/ organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

        c/ rady pedagogicznej,

        d/ rodziców,

    

    2/ po 1 przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych.

         Do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkół

         Podstawowych : w Mechowie, w Wicimicach i w Wyszoborze, Szkół

         Podstawowych Nr 1 w likwidacji i nr 2 w Płotach.

 

2.      Konkursy przeprowadzone zostaną najpóźniej do dnia 30 czerwca 1999 roku.

 

 

§    2

 

Upoważnia się Zarząd Miejski w Płotach do wskazania osób reprezentujących organ prowadzący szkołę do pracy w komisji  konkursowej.

 

§    3

 

Regulamin konkursu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§    4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Płotach,

 

§    5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                      Przewodniczący Rady

 

                                                                        Jan Przedaszek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 13-11-2009 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 13-11-2009 08:52