Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr IX / 67 / 99 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 kwietnia 1999 roku w sprawie: określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

UCHWAŁA Nr IX / 67 / 99

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 kwietnia 1999 roku

 

 

 

 

w sprawie:  określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

 

 

 

 

                 Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 2 lipca 1994r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych/ Dz. U. Nr 105 poz.509/z późniejszymi zmianami oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity   1996r. Dz. U. nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, nr 106 poz. 496, nr 132 poz. 622; z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz.686, nr 113 poz. 734, nr 123 poz. 775 i poz. 778; z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126/ Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

 

 

§    1

 

 

 

 

1.      Ustala się stawkę bazowa czynszu regulowanego za 1 m 2  powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości  0,80 zł.

    Z zastosowaniem współczynników zmniejszających i zwiększających gdzie :

 

    zwiększenie                                     zmniejszenie

    ____________                                _____________ 

 

   gaz      -    30%                             za brak instalacji wodno-kanalizacyjnej

   łazienka – 20%                                                          -  20%

   WC        -  20%                            za ślepą kuchnię    -  10%

   CO        -  30%

   Nie dotyczy przypadków, gdy lokator na własny koszt modernizował

   wyposażenie danego lokalu.

 

 

2.Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego w rozumieniu uchwały   uważa się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w tym lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania, tj. pokoi, kuchni,     spiżarni, przedpokoi, alków, hali, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń   służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom najemcy. Nie uważa się za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów, loggi, antresol, szaf, i schodków w ścianach, pralni, suszarni, strychów, piwnic i komórek gospodarczych. Wielkość powierzchni użytkowej lokalu ustala się na podstawie  obmiaru w świetle wyprawionych przegród pionowych /ścian/ przy zachowaniu innych zasad obmiaru powierzchni budynku określonych we właściwej Polskiej Normie.

 

 

§    2

 

Zarządcy budynków są obowiązani w terminie miesiąca od daty wejścia w życie uchwały sporządzić aneksy do umów najmu, wynikające ze zmiany przepisów

i przekazać je najemcom lokali.  

 

§    3

 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Płotach nr VII/45/99 z dnia 26 lutego 1999 roku.

 

§    4

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

1 czerwca 1999r.

 

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady

 

                                                                    Jan Przedaszek  

 

                      

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 13-11-2009 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 13-11-2009 08:51