Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

WYKAZ Nr 7/2009 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Płotów
nr 37/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.

Burmistrz PŁOTÓW na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 37/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ Nr 7/2009 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości
(w zł, netto)

Warunki płatności

Forma zbycia

wg KW

wg katastru

1

Brak

Obręb Gostyń Łobeski
gmina Płoty,
dz. nr 113
o pow. 2000 m
2

Działka niezabudowana

Brak Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w studium – przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową z funkcjami uzupełniającymi- część działki ogrody działkowe- część działki

15.000

Jednorazowo

przed zawarciem aktu notarialnego

Przetarg ustny nieograniczony

2


Działka 21254

Lokal 23465


Obręb 1 miasta Płoty

dz. nr 164
o pow. 78,57 m
2

Lokal mieszkalny nr 4 wraz z udziałem częściach wspólnych budynku i gruntu

Brak Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w studium – zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi, postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (1.W-1)

70.000, w tym: lokal 67.610, udział
w gruncie 2.390

Jednorazowo

przed zawarciem aktu notarialnego

Przetarg ustny nieograniczony

3

Działka 32437

Lokal brak


Obręb 3 miasta Płoty,
dz. nr 469/1,
o pow. 233 m
2

Lokal mieszkalny nr 2

wraz z udziałem częściach wspólnych budynku i gruntu

Brak Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w studium – zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi, projektowana strefa ochrony konserwatorskiej (A), projektowana strefa ochrony archeologicznej (WIII), postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (1.W-1)

65.000 w tym: lokal 63.296, udział w gruncie 1.700

Jednorazowo

przed zawarciem aktu notarialnego

Przetarg ustny nieograniczony

4

Działka 16831

Lokal brak

Obręb Gościejewo

gmina Płoty,

dz. nr 9/4

o pow. 52,86 m2

Lokal mieszkalny nr 2

wraz z udziałem częściach wspólnych budynku i gruntu

Brak Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w studium – zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi.

26.500, w tym: lokal 25.000, udział
w gruncie 1.500

Jednorazowo lub w ratach

Bezprzetargowo na rzecz najemcy

5
Brak
Obręb 3 miasta Płoty,

cześć

dz. nr 232 o ogólnej pow. 130 m2,
tj. pow. 20 m
2

Działka niezabudowana
Brak Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w studium – usługi oświaty, sportu, turystyki, administracji, kultury w tym obiekty sakralne, inne ważniejsze usługi , projektowana strefa ochrony konserwatorskiej (B), postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (1.W-1)

120 + 22% VATJednorazowo

do 31 marca każdego roku dzierżawy


Przedłużenie umowy dzierżawy na okres
3 lat na wniosek dzierżawcy

6


21266Obręb 1 miasta Płoty,

dz. nr 184

o pow. 48.624 m2,
tj. 21 m
2


Działka zabudowana
w części garażami

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego- teren komunikacji parkingu i stałych miejsc postojowych ( garaże)


63 + 22% VATJednorazowo

do 31 marca każdego roku dzierżawy


Przedłużenie umowy dzierżawy na okres
3 lat na wniosek dzierżawcy
Uwaga!
1. Pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości (z zastrzeżeniem art. 216 a ww. ustawy) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów,


b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jest jej spadkobiercą i złoży udokumentowany wniosek w terminie 6 (sześciu tygodni) od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. w Urzędzie Miejskim w Płotach.


2. W przypadku nieruchomości ujętych w pkt. 5 i 6 niniejszego wykazu czynsz dzierżawny może ulec zmianie z dniem wejścia w życie nowego cennika.


3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Płotach, p. nr 22, tel. (091) 38 51 415 w. 22, e - mail: gospodarkagruntami@ploty.pl


4. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Płotach na okres 6 (sześciu) tygodni, począwszy od dnia 4 czerwca 2009 r

Burmistrz Płotów     
mgr inż. Marian Maliński


Płoty, dnia 4 czerwca 2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 04-06-2009 15:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 04-06-2009 15:42