Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXV/ 208 /2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie : utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko- Gminny 0środek Kultury w Płotach.

UCHWAŁA Nr XXV/ 208 /2000 

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 listopada 2000 roku

 

w sprawie : utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-

                    Gminny 0środek Kultury w Płotach.

 

                     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13 poz. 74, Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i 778; z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000 roku Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985/ oraz art. 9 ust. 1 i art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej      /tj. Dz. U. z 1997r. Nr 110 poz. 721, Nr 141 poz. 943, zm. Dz. U. z 1998r. Nr 106 poz.668,  z roku 1999 Nr 101 poz. 1178 i  z 2000r. Nr 12 poz. 136 / Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

§   1

 

Tworzy się z dniem 1 stycznia 2001r. samorządową instytucję kultury pod nazwą Miejsko-Gminny 0środek Kultury z siedzibą w Płotach.

 

§   2

 

Tworzona samorządowa instytucja kultury powstaje na bazie likwidowanego zakładu budżetowego pod nazwą Miejsko-Gminny 0środek Kultury w Płotach i przyjmuje do używania całe jego mienie.

 

§   3

 

Tworzona samorządowa instytucja kultury realizować będzie zadania w celu pozyskiwania i przygotowania społeczeństwa do czynnego uczestnictwa  w kulturze i współtworzenia  jej wartości oraz prowadzić będzie wielokierunkową działalność w zakresie wspierania twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, dokumentowania i propagowania dziejów i historii miasta Płoty i okolic.

 

§   4

 

Nadaje się Miejsko-Gminnemu 0środkowi Kultury w Płotach statut, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§   5

 

Miejsko-Gminnym 0środkiem Kultury kierować będzie Dyrektor powołany przez Zarząd Miejski w Płotach.

 

 

 

 

§   6

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Płotach.

 

§   7

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń z mocą  obowiązującą od dnia 1 stycznia 2001 roku.

 

 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady

 

                                                                                        Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 12-11-2009 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2009 10:14