Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXV/ 204 /2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian w planie przestrzennego zagospodarowania gminy Płoty.

UCHWAŁA Nr XXV/ 204 /2000

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 listopada 2000 roku

 

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian w planie przestrzennego

                zagospodarowania  gminy Płoty.

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13 poz. 74, Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i 778; z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000 roku Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985/  oraz art. 12 ust. 1  w związku z art. 13 ust. 2 pkt. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 roku  tj  /Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, zm. Dz. U. Nr 41 poz. 412/  Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

§   1

 

Przystępuje się do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty, uchwalonego uchwałą Nr XXLX/108/82 RNMiG  w Płotach z dnia 28 grudnia 1982 roku /Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 3 poz. 25/  / ze zmianami: uchwały Nr X II/95/91   RGiM w Płotach z dnia 26 listopada 1991 roku / Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 1 z 1982r. poz. 5/  dot. terenu działki  Nr 185  o pow. 30,14 ha obręb Darszyce,  i  Nr 17 o pow. 11,13 ha,  Nr 20 o pow. 12,94 ha w obrębie Wicimice oraz Nr 3 o pow. 3,0951, Nr 6 o pow. 37,2472  ha obrębu Dąbie.

§   2

 

Przedmiotem zmiany planu będzie zmiana funkcji terenu rolniczego na rzecz pod zalesienie celem realizacji "Krajowego programu zwiększenia lesistości".

 

§   3

 

Zakres zmiany planu jest zgodny z art. 10 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy.

Załącznik graficzny w skali 1:500.

 

§  4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Płotach.

 

§   5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                 Przewodniczący Rady

 

                                                                                  Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 12-11-2009 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2009 10:09