Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXV/ 202 /2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie: zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Płotach.

UCHWAŁA Nr XXV/ 202  /2000 

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 listopada 2000 roku

 

w sprawie: zmian  w  regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Płotach.

 

 

                    Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13 poz. 74, Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i 778; z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000 roku Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985/  Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

§   1

 

W regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Płotach stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXX/246/97 Rady Miejskiej w Płotach  z dnia 25 marca 1997 roku  wprowadza się następujące zmiany :

1/     w § 8regulaminu pkt. 4 wprowadza się pkt. 4a w następującym brzmieniu :

        "Referat obsługi ekonomiczno-administracyjnej oświaty - 6 etatów"

2/     dodaje  się §  27   w brzmieniu :

         " Do zadań w zakresie obsługi ekonomiczno-administracyjnej oświaty

         należy :

         1. Zapewnienie warunków działania placówek oświatowych i kulturalnych :

             a/ na wniosek Dyrektora placówki bezpiecznych higienicznych warunków

                 nauki, wychowania i opieki,

             b/ organizowania dowozu dzieci do szkół i przedszkoli,

             c/ przygotowanie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli.

 

          2. Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej

              placówek oświatowych i kulturalnych :

              a/ przygotowanie projektów aktów założycielskich szkół i przedszkoli,

              b/ przygotowanie projektów arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli,

              c/ prowadzenie obsługi finansowo-kadrowej,

              d/ realizacja zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

 3. W uzgodnieniu z Dyrektorami placówek oświatowych - wyposażenie

               szkół i przedszkoli w pomoce  dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej

               realizacji programów nauczania i wychowania.

 

            4. Referat prowadzi :

                a/ obsługę kasową placówek oświatowych i kulturalnych,

                b/ pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową,

                c/ obsługę administracyjno-księgową w zakresie zakładowego funduszu

                   świadczeń socjalnych,

                d/ archiwum akt szkół i przedszkoli

 

 

 

6.       Referat realizuje wszelką sprawozdawczość w zakresie prowadzonych

Zadań.

7.       Referat /wspólnie z dyrektorami placówek opracowuje projekty

Rocznych planów finansowych oraz kontroluje ich realizację."

 

 

§   2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Płotach.

 

§   3

 

uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Płotach.

 

 

                                                                                Przewodniczący Rady

 

                                                                                    Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 12-11-2009 10:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2009 10:07