Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXV/ 218 /2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie: zamiany prawa z wieczystego użytkowania na własność. 2009-11-12 10:19
dokument UCHWAŁA Nr XXV/217/2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie : sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości gminnych.. 2009-11-12 10:19
dokument UCHWAŁA Nr XXV/ 216 /2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2009-11-12 10:18
dokument UCHWAŁA Nr XXV/215 /2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie : sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2009-11-12 10:18
dokument UCHWAŁA Nr XXV/214/2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie : sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2009-11-12 10:17
dokument UCHWAŁA Nr XXV/213/2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie : sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej. 2009-11-12 10:16
dokument UCHWAŁA Nr XXV/212 /2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie : sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej. 2009-11-12 10:16
dokument UCHWAŁA Nr XXV/211/2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie : sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej. 2009-11-12 10:16
dokument UCHWAŁA Nr XXV/ 210 /2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie : zamiana prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. 2009-11-12 10:15
dokument UCHWAŁA Nr XXV/209/2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Własności Skarbu Państwa O/T Szczecin nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2009-11-12 10:15
dokument UCHWAŁA Nr XXV/ 208 /2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie : utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko- Gminny 0środek Kultury w Płotach. 2009-11-12 10:14
dokument UCHWAŁA Nr XXV/ 207 /2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie : likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach. 2009-11-12 10:13
dokument UCHWALA Nr XXV/206/2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie : utworzenia stowarzyszenia i przyjęcia jego statutu. 2009-11-12 10:12
dokument UCHWAŁA Nr XXV/205/2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie : likwidacji KZC GPZ "Pomerania" oraz wytycznych dla Delegatów do Zgromadzenia KZC GPZ "Pomerania" 2009-11-12 10:10
dokument UCHWAŁA Nr XXV/ 204 /2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian w planie przestrzennego zagospodarowania gminy Płoty. 2009-11-12 10:09
dokument UCHWAŁA Nr XXV/203/2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie : przystąpienia do sporządzania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ploty. 2009-11-12 10:08
dokument UCHWAŁA Nr XXV/ 202 /2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie: zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Płotach. 2009-11-12 10:07
dokument UCHWAŁA Nr XXV/ 201 /2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zakład 0bsługi Ekonomiczno - Administracyjnej 0światy w Płotach. 2009-11-12 10:06