Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXIII / 197 / 2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2000 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrzowi Gminy Płoty.

UCHWAŁA Nr XXIII / 197 / 2000

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 września  2000  roku

 

 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrzowi Gminy Płoty.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996r. Nr 58 poz. 261, nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622 i z 1997 roku  Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i 778; z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 ; z 2000 roku Nr 26 poz.306/  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad  wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich / Dz. U. nr 61 poz. 707/ Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

§    1

 

Ustala się z dniem 01 sierpnia  2000 roku wynagrodzenie miesięczne dla Mariana Malińskiego Burmistrza  Gminy   Płoty w wysokości  6.235,20 zł.  na które składa się :

 

-    wynagrodzenie zasadnicze wg XX kat. zaszeregowania                         - 3.900,00 zł.

-          dodatek funkcyjny wg VIII  stawki w wysokości 200 %

najniższego wynagrodzenia                                                             -  1.320,00 zł.

-          dodatek specjalny  w wysokości 6% wynagrodzenia

     zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie na okres 1 roku                -     313,20 zł.

-          dodatek za wysługę lat w wysokości 18% wynagrodzenia

zasadniczego                                                                                       -     702,00  zł.

 

§    2

 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Płotach z dnia  30 czerwca 2000 roku Nr XXI/166/2000  w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrzowi Gminy Płoty.

 

§    3

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Płotach

 

§    4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  01 sierpnia 2000  roku.

 

                                                             

                                                                                                                                   Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                                         Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 12-11-2009 10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2009 10:01