Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXIII/185/2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2000 roku w sprawie: określenia ulg i zwolnień od podatku od nieruchomości.

 

UCHWAŁA Nr XXIII/185/2000

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 września 2000 roku

 

 

w sprawie: określenia ulg i zwolnień od podatku od nieruchomości.

 

 

 

                 Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9 poz. 31 z 1991r. i Nr 101 poz. 444 z 1992r. Nr 21 poz. 86 z 1994r. Nr 123 poz. 600 z 1996r. Nr 91 poz. 409 i nr 149 poz. 704 z 1997r. Nr 5 poz. 24, nr 107 poz. 689, nr 121 poz. 770, Nr 123 poz. 780, z 1998r. Nr 106 poz.668, Nr 150 poz. 983, Nr 160 poz. 1058/ Rada Miejska

W Płotach uchwala co następuje :

 

                                                                                       §    1

 

Ustala się następujące ulgi w podatku od nieruchomości :

 

2.      dla zakładów produkcyjnych, usługowych lub handlowych powstałych nie w wyniku przekształceń i rozpoczynających działalność gospodarczą  które zatrudniają pracowników w ramach stosunku pracy obowiązującą stawką podatku od 1 m 2   powierzchni użytkowej w bieżącym roku podatkowym obniża się :

 

-          o 20% przy zatrudnieniu od 2 do 5 osób

-          o 30% przy zatrudnieniu od 6 do 10 osób

-          o 40% przy zatrudnieniu od 11 do 15 osób

-          o 50% przy zatrudnieniu od 16 do 25 osób

 

3.      dla istniejących zakładów produkcyjnych lub handlowych zwiększających zatrudnienie pracowników na czas nieokreślony /nie krótszy niż 1 rok/ w stosunku do zatrudnienia przypadającego na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku w przeliczeniu na pełne etaty, obowiązującą stawką podatku od 1m 2  powierzchni użytkowej obniża się :

 

-          o 20 % przy zwiększeniu zatrudnienia od 2 do 5 osób

-          o 30% przy zwiększeniu zatrudnienia od 6 do 10 osób

-          o 40% przy zwiększeniu zatrudnienia od 11 do 15 osób

-          o 50% przy zwiększeniu zatrudnienia od 16 do 25 osób.

 

§   2

 

Zwalnia się w bieżącym roku podatkowym od podatku od nieruchomości pracodawców wymienionych w § 1 pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały, którzy zatrudnili, zwiększyli zatrudnienie ponad 25 osób.

 

§   3

 

1.      Podstawę do zastosowania ulg i zwolnień określonych w niniejszej

     uchwale stanowić będzie : - oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu -

     zwiększeniu zatrudnienia, potwierdzone stosownymi dokumentami.

-          oświadczenie pracodawcy o nie zmniejszeniu zatrudnienia w ostatnich

6 miesiącach.

2.      Ulga lub zwolnienie obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia udokumentowania uprawnienia.

3.      W wypadku nie dotrzymania postanowień niniejszej uchwały lub złożenia nieprawdziwych informacji o których mowa w ust. 1 i 2 podatnik traci prawo do udzielonej ulgi.

 

 

§   4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Płotach.

 

§    5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

1 stycznia 2001 roku i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

                                                                                                                 Przewodniczący Rady

 

                                                                                                       Jan Przedaszek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 12-11-2009 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 12-11-2009 09:58