Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXIII / 182 / 2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2000 roku w sprawie : określenia założeń polityki budżetowej na rok 2001

UCHWAŁA Nr XXIII / 182 / 2000

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 września  2000 roku

 

 

w sprawie : określenia założeń polityki budżetowej na rok 2001.

 

                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13 poz. 74, Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i 778; z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 200 roku Nr 26 poz.306 /  Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

 

§   1

 

Ustala się na rok  budżetowy 2001 następujące priorytety polityki budżetowej i kierunki działań :

 

1.         Inwestycje

a/ kontynuacja zadania pt. "rozbudowa i modernizacja systemów

     kanalizacyjnych"

b/ przygotowanie zadania pt. „Modernizacja obiektów oświatowych"

c/ modernizacja i remonty ciągów komunikacji pieszej i dróg gminnych

d/ rozbudowa i modernizacja  wodociągów wiejskich

2.         Utrzymanie nakładów na 0piekę Społeczną i pomoc w organizowaniu

      aktywnych form zwalczania bezrobocia.

3.   Przygotowanie koncepcji Gazyfikacji Gminy.

4.      Podejmowanie działań w celu zmiany struktury dochodów w tym poszukiwanie wprowadzania do budżetu nowych źródeł dochodów.

 

§   2

 

 

1.       Ustala się  następujące wskaźniki do opracowania planów finansowo –

Księgowych jednostek organizacyjnych Gminy :

a/ przewidywany wzrost pozostałych wydatków bieżących w stosunku

    do roku

    2000 o szacowany wskaźnik inflacji .

b/ przewidywany wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej

    o 1 %  powyżej wskaźnika  inflacji.

3.       Plany finansowo – księgowe mogą być sporządzone wariantowo :

a/ wariant podstawowy w oparciu o wskaźniki, o których mowa w ust. 1

b/ wariant dodatkowy uwzględniający rzeczywiste potrzeby jednoste

 

 

§   3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu, Skarbnikowi Gminy

i Kierownikom Jednostek organizacyjnych Gminy.

 

 §   4

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                 Przewodniczący Rady

 

                                                                                     Jan Przedaszek

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 12-11-2009 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2009 09:55