Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XVIII / 134 / 2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 marca 2000 roku w sprawie: dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej w Płotach.

UCHWAŁA  Nr  XVIII / 134 / 2000

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 10 marca 2000 roku

    

 

w sprawie: dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności Wojewódzkiego Funduszu

                  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu

                  pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę

                  i modernizację sieci kanalizacyjnej w Płotach.

 

 

                  Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a i c Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13 poz. 74, Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Nr 9 poz. 43,Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i 778; z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z roku 1999 Dz. U. Nr 38 poz. 360, Dz. U. Nr 49 poz. 485/ Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

 

§   1

 

W celu dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności Wojewódzkiego Funduszu 0chrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu zwiększenia o kwotę 2 mln zł. pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej w Płotach zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 23/98/0W-0K/P z dnia 4.09.1998r. wyraża się zgodę na podwyższenie zabezpieczenia wekslami „in blanco" do kwoty 3 mln zł. pożyczki wraz z odsetkami i ewentualnymi  karami umownymi.

 

§   2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Płotach.

 

§   3

 

Do wystawienia weksli upoważnia się członków Zarządu Miejskiego w Płotach :

1.Marian Maliński   -  Przewodniczący Zarządu

2. Sławomir Nowak  -  Z-ca Przewodniczącego Zarządu

 

§   4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady

 

                                                                            Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 12-11-2009 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2009 09:52