Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr XVIII / 141 / 2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 marca 2000 roku w sprawie : przekazania Sołectwu Wyszobór mienia do korzystania 2009-11-12 09:53
dokument U C H W A Ł A Nr XVIII / 140 / 2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 marca 2000 roku w sprawie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2009-11-12 09:53
dokument U C H W A Ł A Nr XVIII / 139 / 2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 marca 2000 roku w sprawie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2009-11-12 09:52
dokument U C H W A Ł A Nr XVIII / 138 / 2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 marca 2000 roku w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości gminnych. 2009-11-12 09:52
dokument UCHWAŁA Nr XVIII / 134 / 2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 marca 2000 roku w sprawie: dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej w Płotach. 2009-11-12 09:52
dokument UCHWAŁA Nr XVIII / 133 / 2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 marca 2000 roku w sprawie : zmiany do uchwały Nr IX/65/99 z dnia 30 kwietnia 1999 roku w sprawie zabezpieczenia wierzytelności w WFOŚiGW w Szczecinie. 2009-11-12 09:51
dokument UCHWAŁA Nr XVIII / 132 / 2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 marca 2000 roku w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2000 rok. 2009-11-12 09:50