Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

U C H W A Ł A Nr XVII / 131 / 2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 04 lutego 2000 roku w sprawie: zmiany do uchwały Nr XV/111/99 z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz wysokości inkasa.

U C H W A Ł A   Nr XVII / 131 / 2000

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 04 lutego 2000 roku

 

 

w sprawie: zmiany do uchwały Nr XV/111/99 z dnia 16 grudnia 1999 roku

                 w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej

                 oraz wysokości inkasa.

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13 poz. 74, Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, nr 132 poz. 622; z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, nr 123 poz. 775 i 778; z 1998 roku Nr 155 poz.1014, nr 162 poz. 1126; z roku 1999 Dz. U. Nr 38 poz. 360, Dz. U. Nr 49 poz. 485/ oraz art. 19 ust. 1 lit. „a" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9 poz. 31 i Nr 101 poz. 444 z 1992r. Nr 21 poz. 86 z 1994r. Nr 123 poz. 600 z 1996r. Nr 91 poz. 409 i Nr 149 poz. 704 z 1997r. Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz. 689, Nr 121 poz. 770, Nr 123 poz. 780; z 1998r. Nr 106 poz. 668, Nr 150 poz. 983, Nr 160 poz. 1058/ Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

§   1

 

W § 1 uchwały Rady Miejskiej w Płotach Nr XV/111/99 z dnia 16 grudnia 1999 roku wprowadza się ust. 5 o następującym brzmieniu pod pojęciem" małej ilości" o której mowa w ust. 3 należy rozumieć sprzedaż towarów w ilości 1 opakowania jednostkowego /np. skrzynka, pojemnik, kana/ jednak nie więcej niż 10 kg, 20 litrów lub 100 sztuk.

 

§   2   

 

Pozostałe zapisy uchwały bez zmian.

§  3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Płotach.

 

§   4  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Płotach.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady

 

                                                                                                  Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 12-11-2009 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2009 09:49