Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXII / 172 / 2000 Rady miejskiej w Płotach z dnia 25 sierpnia 2000 roku w sprawie : powołania Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXII / 172 / 2000

 

Rady miejskiej w Płotach

z dnia 25 sierpnia 2000 roku

 

w sprawie : powołania Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

                    Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity opublikowany w 1996r. – Dz. U. Nr 13 poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Dz. U. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775; z 1998r. Nr 155  poz.1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000r. Nr 26 poz. 306 / oraz na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35 poz. 230  zm. 1984r. Nr 34 poz. 184, z 1987r. Nr 33 poz. 180, z 1989r. Nr 35 poz. 192, z 1990r. Nr 34 poz. 198, Nr 73 poz. 431, z 1991r. Nr 73 poz.321, Nr 94 poz.419, z 1993r. Nr 40 poz.184, z 1996r. Nr 127 poz. 593, z 1997r. Nr 88 poz. 554, Nr 113 poz. 732, Nr 121 poz. 770, z 1998r. Nr 106 poz. 668./  Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

§   1

 

 

Powołuje się Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie :

1.      Marian Maliński      -   Przewodniczący Komisji

2.      Irena Grabczak

3.      Krzysztof Rytwiński

4.      Marian Tomkalski

5.      Józef Drzewiecki

6.      Mieczysław Warkocki.

 

§   2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Płotach.

 

§   3

 

Traci moc uchwała Nr XXXIII/297/97 z dnia 15 lipca 1997 roku w sprawie powołania Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§   4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                 

                                                                                                       Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 12-11-2009 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2009 09:32