Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XX / 154 / 2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 maja 2000 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian w planie przestrzennego zagospodarowania gminy Płoty.

UCHWAŁA Nr XX / 154 / 2000

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 19 maja 2000 roku

 

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian w planie przestrzennego

                 zagospodarowania gminy Płoty.

              

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13 poz. 74, Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i 778; z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z roku 1999 Dz. U. Nr 38 poz. 360, Dz. U. Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778/ oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 2 pkt. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 roku  tj. /Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, zm. Dz. U. Nr 41 poz. 412/   Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

§   1

 

Przystępuje się do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty, uchwalonego uchwałą Nr VIII/52/90 z dnia 28 grudnia 1990 roku dot. terenu działki Nr 102/2 o pow. 1,28 ha; 102/3 o pow. 2,19; 102/4 o pow. 1,04 ha, położonych w obrębie Modlimowo gm. Płoty, posiadających KW nr 27762.

 

§   2

 

Przedmiotem zmiany planu będzie zmiana funkcji terenu rolniczego na rzecz usług hotelarsko - gastronomiczno - handlowych.

 

§   3

 

Zakres zmiany w planie jest zgodny z art. 10 ust. 1 wyżej  cytowanej ustawy.

Załącznik graficzny w skali 1:500.

 

§   4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Płotach.

 

§   5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                        Przewodniczący Rady

 

                                                                                        Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 12-11-2009 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2009 09:23