Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XIX / 149 / 2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 kwietnia 2000 roku w sprawie: określenia zasad najmu lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność gminy.

UCHWAŁA Nr XIX / 149 / 2000 

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 14 kwietnia 2000 roku

 

 

w sprawie: określenia zasad najmu lokali użytkowych w budynkach

                 stanowiących własność gminy.

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 1996r.Dz. U. nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622; z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, nr 113 poz.734, nr 123 poz. 775 i poz. 778; z 1998r. Nr 155 poz.1014, Nr 162 poz. 1126 ; z roku 1999 Dz. U. Nr 38 poz. 360, Dz. U. Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778/ Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

§    1

 

Ustala się z dniem 1 maja 2000 roku minimalne stawki czynszu najmu za

1 m 2 powierzchni  użytkowej lokali użytkowych w budynkach położonych na terenie gminy i miasta Płoty  stanowiących własność gminy, w wysokościach  podanych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§    2

 

Wolne lokale użytkowe wynajmowane będą w drodze przetargu ustnego, przy czym stawką wywoławczą  wg określonego rodzaju działalności będą stawki czynszu określone w załączniku Nr 1, natomiast w przetargu nieograniczonym co do rodzaju prowadzonej działalności, stawka czynszu za lokale handlowe wg załącznika Nr 1.

 

§    3

 

W przypadku gdy dotychczasowy najemca lokalu nie wyrazi zgody na przyjęcie nowej stawki czynszu, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach w stosunku  do lokali z terenu miasta Płoty, a Burmistrz w stosunku do lokali z terenu gminy, rozwiążą umowę a zwolniony lokal wystawiony zostanie do przetargu.

 

§    4

 

Wszystkie okoliczności dotyczące najmu lokali a zwłaszcza treści umów najmu, stawek czynszu, przetargów, kosztów eksploatacji budynków lub lokali w tym wysokości podatku VAT są jawne.

 

§    5

 

Do spraw nie uregulowanych niniejszą uchwałą maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

 

§    6

 

Traci moc uchwała Nr  VII/46/99 z dnia 26 lutego 1999 roku Rady Miejskiej w Płotach.

 

§    7

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Płotach.

 

 

§    8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Płotach.

 

 

 

 

                                                                          Przewodniczący Rady

 

                                                                                Jan Przedaszek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 12-11-2009 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2009 09:11