Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XIX / 148 / 2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 kwietnia 2000roku w sprawie: określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

UCHWAŁA Nr XIX / 148 / 2000

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 14 kwietnia 2000roku

 

 

 

w sprawie:  określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

 

 

                 Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 2 lipca 1994r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych/ Dz. U. z 1998 Nr 120 poz. 787/z późniejszymi zmianami oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity   1996r. Dz. U. nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, nr 106 poz. 496, nr 132 poz. 622; z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz.686, nr 113 poz. 734, nr 123 poz. 775 i poz. 778; z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z roku 1999 Dz. U. Nr 38 poz..360 Dz. U. Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz.778/ Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

 

§    1

 

 

1.      Ustala się stawkę bazowa czynszu regulowanego za 1 m 2  powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości  1,00 zł.

    Z zastosowaniem współczynników zmniejszających i zwiększających gdzie:

 

    zwiększenie                             zmniejszenie

    ____________                                _____________ 

 

   gaz      -    30%                             za brak instalacji wodno-kanalizacyjnej

   łazienka – 20%                                                          -  20%

   WC        -  20%                            za ślepą kuchnię    -  10%

   CO        -  30%

 

   Nie dotyczy przypadków, gdy lokator na własny koszt modernizował

   wyposażenie danego lokalu. 

 

2. Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego w rozumieniu uchwały

   uważa się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w tym lokalu

bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania, tj. pokoi, kuchni,     spiżarni, przedpokoi, alków, hali, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń   służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom najemcy. Nie uważa się za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów, loggi, antresol, szaf, i schodków w ścianach, pralni, suszarni, strychów, piwnic

i komórek gospodarczych. Wielkość powierzchni użytkowej lokalu ustala się na podstawie  obmiaru w świetle wyprawionych przegród pionowych /ścian/ przy zachowaniu innych zasad obmiaru powierzchni budynku określonych we właściwej Polskiej Normie.

 

 

§    2

 

Zarządcy budynków są obowiązani w terminie miesiąca od daty wejścia w życie uchwały sporządzić aneksy do umów najmu, wynikające ze zmiany przepisów

i przekazać je najemcom lokali.  

 

§    3

 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Płotach  Nr IX/67/99 z dnia 30 kwietnia  1999 roku.

 

§    4

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

16 maja 2000 roku.

 

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady

 

                                                                       Jan Przedaszek  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 12-11-2009 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2009 09:08