herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

UCHWAŁA Nr XXXVII/309/2001 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 03 grudnia 2001r. w sprawie : sprzedaży mienia gminnego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

UCHWAŁA Nr XXXVII/309/2001

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 03 grudnia  2001r.

 

 

w sprawie : sprzedaży mienia gminnego w trybie przetargu ustnego  

                   nieograniczonego

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  / tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13 poz. 74, Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775;  z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000 roku Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041, z 2001r. Nr 45 poz. 497, Nr 89 poz. 971/  oraz art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U.  z 2000r. Nr 46 poz. 543, zm. Nr 6 poz. 70/  Rada Miejska w Płotach   uchwala   co następuje :

 

§   1

 

Sprzedać w trybie przetargu nieograniczonego ustnego  następujące nieruchomości :

-          działkę Nr 187/13 o pow. 1.076 m 2  zabudowaną

-          działkę Nr 187/12 o pow.    857 m 2  zabudowaną

-          działkę Nr 187/9   o pow. 3.955 m 2  zabudowaną

-          działkę Nr 187/8   o pow. 2.324 m2   nie zabudowaną

-          działkę Nr 187/7   o pow. 1.259 m 2  zabudowaną

-          działkę Nr 187/6   o pow. 1.861 m 2  zabudowaną

-          działkę Nr 187/5   o pow. 1.997 m 2  nie zabudowaną

-          działkę Nr 187/4   o pow. 2.993 m 2  nie zabudowaną

-          działkę Nr 187/3   o pow. 1.814 m 2  zabudowaną

 

położone przy ul. Przestrzennej w Płotach zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty.

 

§   2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Płotach.

 

§   3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                       Przewodniczący  Rady

 

                                                                          Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 10-11-2009 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2009 10:11