Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Samodzielne stanowisko pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Samodzielne stanowisko pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych


Stanowisko pełni: Marzenna Hospodarysko

Tel: 38-51-415   wew. 34
Stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Zadania
Do zadań Samodzielnego stanowiska pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych należny:
1) działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicyj trójwartościowej, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie oraz innych patologii społecznych,
2)przeprowadzenie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie gminy Płoty,
3) przygotowywanie wspólnie z gminną komisją i przedkładanie Burmistrzowi Gminy corocznie:
- projektu gminnego programu,
- projektu preliminarza na jego wykonanie, projektu sprawozdania z jego realizacji,
4) ogłaszanie i przeprowadzanie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach gminnego programu,
5) bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu,
6) współpraca z instytucjami i organizacjami w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych opisanych w punkcie 1,
7) branie udziału w naradach i szkoleniach organizowanych przez pełnomocnika wojewody ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
8) współpraca z pełnomocnikiem wojewody ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w celu uzyskania pomocy merytorycznej, materialnej na realizację gminnego programu, szkolenia, konsultację, doradztwo,udostępnianie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych,
9) wdrożenie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych,
10) udział w posiedzeniach gminnej komisji,
11) bieżąca ewaluacja i wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny rozwiązywania problemów patologii społecznych ( alkoholizm, narkomania, znęcanie w rodzinie i inne),
12) podpisywanie dyspozycji wypłat dokonywanych w ramach umów z podmiotami i osobami realizującymi zadania gminnego programu,
13) podpisywanie korespondencji związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych do organów władzy i administracji samorządowej, tj. sądu rejonowego, dyrektorów szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, szpitali i ośrodków zdrowia, ośrodków pomocy społecznej, komendantów policji oraz pełnomocników wojewody.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 17-04-2009 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 22-08-2017 11:45