Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXV/ 295 /2001 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 października 2001 roku w sprawie: wysokości opłat za wystawienie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

UCHWAŁA Nr XXXV/ 295 /2001 

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 26 października 2001 roku

 

 

w sprawie: wysokości opłat za wystawienie świadectw miejsca pochodzenia

                   zwierząt.

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13 poz. 74, Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i 778; z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000 roku Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041, z 2001r. Nr 45 poz. 497/ oraz art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku   o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej  /tj. Dz. U. z 1999 roku Nr 66 poz. 752, z 2001r. Nr 29 poz. 320/  Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

§   1

 

Ustala się opłaty za wystawienie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt /bydło, owce, kozy, konie, trzoda chlewna/ w następującej wysokości:

 

1. Za świadectwo za 1 sztukę zwierzęcia                         -  kwota 3,50 zł.

2. Za świadectwo zbiorowe powyżej 1 szt. zwierząt          -  kwota 7,00 zł.

 

§   2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Płotach.

 

§   3

 

Traci moc uchwała Nr XXVI/229/2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 20 grudnia 2000 roku  w sprawie wysokości opłat za wystawienie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

§   4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2002 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

                                                                             Przewodniczący Rady

 

                                                                                 Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 10-11-2009 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2009 09:16