Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXV/293/2001 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 października 2001 roku w sprawie : ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz określenie inkasentów i wysokości inkasa z tytułu jego pobierania.

UCHWAŁA Nr XXXV/293/2001

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 26 października 2001 roku

 

w sprawie : ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz określenie

                   inkasentów i wysokości inkasa z tytułu jego pobierania.

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13 poz. 74, Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i 778; z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000 roku Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz.985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041, z 2001r. Nr 45 poz. 497) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  /Dz. U. Nr 101 poz. 444, Nr 116 poz.502;  z roku 1992, Nr 21 poz. 86, Nr 94 po. 467; z roku 1993  Nr 121 poz. 540 z roku 1994 Nr 123 poz. 600 Nr 132 poz. 675; z roku 1995  Nr 147 poz. 715; z roku 1996, Nr 91 poz. 409 Nr 149 poz. 704 ; z roku 1997 Nr 5 poz. 24, Nr 123 poz. 780, Nr 121 poz. 770, Nr 107 poz. 689, Nr 143 poz. 956; z roku 1998 Nr 106, poz. 668, Nr 149 poz. 954, Nr 150, poz.983, Nr 160 poz.1058; z roku 1999 Nr 96 poz. 1129 ; z roku 2000 Nr 88 poz. 983, Nr 95 poz. 1041, Nr 105 poz. 1115 /  Rada Miejska  w Płotach uchwala co następuje :

 

§   1

 

Ustala się dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Płoty roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości :

a/ 34,00 zł. -  za pierwszego i każdego następnego posiadanego psa,

b/ 17,00 zł. – stawka dotyczy emerytów i rencistów.

 

§   2

 

Ustala się następujące terminy płatności podatku :

a/ do 20 kwietnia każdego roku tj. dla osób fizycznych już posiadających psy,

b/ w ciągu dwóch miesięcy od dnia wejścia w posiadanie psa.

    / dotyczy osób, które wejdą w posiadanie psa po 20 kwietnia/

 

§   3

 

1.      Poboru podatku od posiadaczy psów na terenie wsi dokonują sołtysi poszczególnych sołectw w drodze inkasa w terminach określonych w § 2.

2.      Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości  20 %  ściągniętego podatku.

3.      0soby fizyczne z terenu miasta uiszczają opłaty za posiadanie psa u inkasenta  w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej   w Płotach.

4.      Warunki płatności dla inkasenta zostaną określone w umowie.

 

 

§   4

 

 

Traci moc uchwała Nr XXVI/222/2000 z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, inkasentów oraz wysokości inkasa z tytułu jego pobierania.

 

§   5

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Płotach.

 

§   6

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2002 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

  

                                                                               Przewodniczący Rady

 

                                                                                    Jan Przedaszek

     

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 10-11-2009 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2009 09:14