Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXV/292/2001 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 października 2001r. w sprawie : określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA Nr XXXV/292/2001

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 26 października  2001r.

 

 

w sprawie :  określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od środków

                   transportowych.

 

 

                   Na podstawie art. 10 z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101 poz. 444, Nr 116 poz.502; z roku 1992, Nr 21 poz. 86, Nr 94 po. 467; z roku 1993  Nr 121 poz. 540 z roku 1994 Nr 123 poz. 600 Nr 132 poz. 675; z roku 1995  Nr 147 poz. 715;    z roku 1996  Nr 91 poz. 409 Nr 149 poz. 704 ; z roku 1997 Nr 5 poz. 24, Nr 123 poz. 780, Nr 121 poz. 770, Nr 107 poz. 689, Nr 143 poz. 956; z roku 1998 Nr 106, poz. 668, Nr 149 poz. 954, Nr 150, poz.983, Nr 160 poz.1058; z roku 1999 Nr 96 poz. 1129 ; z roku 2000 Nr 88 poz. 983, Nr 95 poz. 1041, Nr 105 poz. 1115 / Rada Miejska w Płotach   u c h w a l a   co następuje :

 

§   1

 

Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych :

 

 

1/ autobusy i samochody ciężarowe w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

 

 

Rodzaj środka
Transportowego

Pojemność skokowa silnika, masa całkowita, ładowność lub liczba miejsc

Podatek w /zł/ rocznie

Autobusy oraz samochody ciężarowe przystosowane do przewozu osób o liczbie miejsc do siedzenia łącznie z miejscem kierowcy

Liczba miejsc :

-     do 15 miejsca
-     powyżej 15 do 30 miejsc
-     powyżej 30 miejsc      350,00
      650,00
    1.420,00

Samochody ciężarowe
 i ciągniki siodłowe

Ładowność:

-           od 2 do 4 t włącznie
-           powyżej 4 do 6 t włącznie
-           powyżej 6 do 8 t włącznie
-           powyżej 8 do 12 t włącznie       515,00
       710,00
       830,00
     1.220,00
   

 

2/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :

    -  od 12 ton

 

Liczba osi i  dopuszczalna masa
Całkowita /w tonach/

                
                              Stawka podatku

Nie mniej niż

 Mniej niż

0ś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

                                                               Dwie osie

         12

    13

         1350 zł.

          1400 zł.

         13

    14

         1400 zł.

          1500 zł.

         14

    15

         1450 zł.

          1600 zł.

         15

 18 i pow.

         1500 zł.

          1700 zł.

                                                                Trzy osie

         15

    17

         1350 zł.

          1400 zł.

         17

    19

         1400 zł.

          1500 zł.

         19

    21

         1450 zł.

          1600 zł.

         21

    23

         1500 zł.

          1700 zł.

         23

    25

         1550 zł.

          1800 zł.

         25

26 i pow.

         1600 zł.

          1900 zł.

                                                                 Cztery osie i więcej

         23

     25

         1500 zł.

          1600 zł.

         25

     27

         1550 zł.

          1700 zł.

         27

     29

         1650 zł.

          1850 zł.

         29

     31

         1800 zł.

          2000 zł.

         31

32 i pow.

         2000 zł.

          2250 zł.

           

 

3/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie

    z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej :

     a/ od 3,5 tony do poniżej 12 ton                                                         -       1500 zł.

    

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita  zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
/w tonach/

                

                       Stawka podatku

Nie mniej niż

 Mniej niż

0ś jezdna /0się jezdne/            z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

                                                                 2  osie

         12

    18

         1550 zł.

          1550 zł.

         18

    25

         1600 zł.

          1600 zł.

         25

    31

         1650 zł.

          1700 zł.

    31 i pow.

 40 i pow.

         1700 zł.

          1750 zł.

                                                                  3  osie

         36

    40

         1750 zł.

          1950 zł.

    40 i pow.

 44 i pow.

         1900 zł.

          2200 zł.

           

 

4/ przyczepy i naczepy łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą :

    a/ od 7 ton do poniżej 12 ton                                                            -  258,00 zł.

 

Liczba osi i  dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów :
Naczepa /przyczepa + pojazd
Silnikowy  /w tonach/

                
                              Stawka podatku

Nie mniej niż

 Mniej niż

0ś jezdna /osie jezdne/
 z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

                                                                     1 

         12

    18

         258 zł.

          280 zł.

         18

    25

         350 zł.

          400 zł.

    25 i pow.

 28 i pow.

         500 zł.

          600 zł.

                                                                      2  osie

         23

    28

         600 zł.

          700 zł.

         28

    33

         750 zł.

          900 zł.

         33

    38

         900 zł.

        1100 zł.

    38 i pow.

  44 i pow.

       1100 zł.

        1300 zł.

                                                                      3  osie

         36

     38

          900 zł.

        1200 zł.

   38 i pow.

   44 i pow.

        1200 zł.

        1600 zł.

           

 

§   2

 

0bniża się o  5 %  stawki za pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton wyprodukowane w roku 2001 i roku podatkowym.

 

§   3

 

Traci moc uchwała Nr XXVI/220/2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 20 grudnia 2000 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

§   4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu  w Płotach.

 

§   6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2002 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady

 

                                                                                            Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 10-11-2009 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2009 09:11