Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXV/291/2001 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 października 2001 roku w sprawie: ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy oraz za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy.

UCHWAŁA Nr XXXV/291/2001

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 26 października  2001 roku

 

 

w sprawie: ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę

                  na terenie miasta i gminy oraz za ścieki wprowadzone do urządzeń

                  kanalizacyjnych stanowiących własność gminy.

 

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13 poz. 74, Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i 778; z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000 roku Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041, z 2001r. Nr 45 poz. 497/ oraz  art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 roku Nr 9 poz. 43, zm. Dz. U. Nr 106 poz. 679, Nr 121 poz. 770, z 1998r. Nr 106 poz. 668/      Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

§   1

 

Ustala się z dniem 1 stycznia 2002 roku stawki opłat za wodę i odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych pobieranych przez :

 

1.      Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach : 

-  za pobraną wodę           -    1,65 zł./m3   brutto

-  za wprowadzone ścieki  -    2,70 zł./m3   brutto

 

2.       Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Województwa Zachodniopomorskiego  w Goleniowie : 

- za pobraną wodę              -   1,65 zł./m3    brutto

- za wprowadzone ścieki    -    2,70 zł./m3    brutto

 

 

§   2

 

          

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Płotach oraz Dyrektorowi  Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Województwa  Zachodniopomorskiego w Goleniowie. 

 

 

§   3

 

 

Traci moc uchwała Nr XXVI/224/2000  z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy oraz za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy.

 

§   4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2002 roku.

 

 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady

 

                                                                                       Jan Przedaszek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 10-11-2009 09:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2009 09:10