Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXV/ 289 /2001 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 października 2001 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny 1 q żyta służącej za podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2002 rok oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA  Nr XXXV/ 289 /2001

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 26 października 2001 roku

 

 

w sprawie: obniżenia średniej ceny 1 q żyta służącej za podstawę do ustalenia

                 podatku rolnego na 2002 rok oraz określenie inkasentów

                 i wynagrodzenia za inkaso.

 

                 Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /tekst jednolity z 1993r.Dz. U. Nr 94 poz. 431  zm. z 1994r., Dz. U. Nr 1 poz. 3;  z 1996r.  Dz. U. Nr 91 poz. 409; z 1997r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926; z 1998r. Nr 108 poz.681/ oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 08 października 2001 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 roku / M. P. Nr 35 poz. 573/  Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

§   1

 

0bniża się średnią cenę żyta ustaloną przez Prezesa GUS służącą za podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2002 rok do kwoty  35,75 zł. za 1q.

 

§   2

 

1/ Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokość 7 % od ściągniętego podatku.

2/ Inkasentami są sołtysi poszczególnych sołectw.

 

§   3

 

Traci moc uchwała Nr XXVI/219/2000 z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie obniżenia średniej ceny 1 q żyta służącej za podstawę do ustalania podatku rolnego na 2001 rok oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 

§   4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Płotach.

 

§   5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2002 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

                                                                                     Przewodniczący Rady

 

                                                                                          Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 10-11-2009 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2009 09:08