Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXIV/284/2001 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2001r. w sprawie: uznania za pomnik przyrody drzewa z gatunku buk pospolity rosnącego na terenie Nadleśnictwa Resko ? Leśnictwo Płoty.

UCHWAŁA Nr XXXIV/284/2001

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 28 września 2001r.

 

w sprawie: uznania za pomnik przyrody drzewa z gatunku buk pospolity

                  rosnącego na terenie Nadleśnictwa Resko – Leśnictwo  Płoty.

 

                  Na podstawie art. 34, ust. 1   w związku z art. 13 ust. 1 pkt. 6 lit. a i art. 28  ustawy  z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 114, poz. 492,  z 1992r., Nr 24, poz. 101 Nr 54 poz. 254, z 1994r., Nr 84 poz. 386, Nr 95 poz. 475, Nr 89 poz. 415, z 1995r. Nr  147 poz. 713, z 1996r.  Nr 91 poz. 409, Nr 156 poz. 773 z 1997r. Nr 14 poz. 72, Nr 43 poz. 272, Nr 54 poz. 349, Nr 88 poz. 554,  Nr 133 poz. 885, z  1998r. Nr 106 poz. 668, z 2001r. Nr 3 poz. 21/   Rada Miejska  w Płotach uchwala  co następuje :

§   1

 

Uznaje się ze względów naukowych, historyczno – pamiątkowych i krajobrazowych za pomnik przyrody drzewo z gatunku buk pospolity    o obwodzie pnia 520 cm, wysokości 26 m i wieku ok. 160 lat, rosnącego w powiecie gryfickim, w gminie Płoty, na terenie Nadleśnictwa Resko w Leśnictwie Płoty, w oddziale leśnym 17c, stanowiący działkę geodezyjną nr 17 obrębu ewidencyjnego Bądkowo.

 

§   2

 

W pobliżu drzewa należy umieścić tablicę informacyjną o poddaniu drzewa pod ochronę, następującej treści :

( godło )

„ Buk pospolity  - uznany za pomnik przyrody na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Płotach  Nr XXXIV/284/2001 z dnia 28 września 2001 r.

Celem ochrony jest wyodrębnienie przedmiotowego drzewa wśród inny6ch ze względu na rozmiary i wiek.

 

§   3

 

W stosunku do wymienionego wyżej pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy :

1/umyslnego niszczenia, uszkodzenia i ścinania drzewa lub jego części:

    gałęzi, liści, pąków, kory i korzeni,

2/ wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę

    terenu, a w szczególności budowy budynków, budowli, obiektów

    małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mogących

    mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować

    degradację krajobrazu,

3/ dokonywania zmian stosunków mających doprowadzić do obumarcia

     lub pogorszenia się stanu zdrowia drzewa,

4/ wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych

     nieczystości, w tym wylewania gnojowicy,

5/ uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby.

 

 

 

§   4

 

Wykonanie uchwały oraz oznaczenia drzewa tablicą powierza się Nadleśniczemu Nadleśnictwa Resko.

 

§   5

 

Traci moc uchwała  Nr XXXI/254/2001 z dnia 1 czerwca 2001 w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa z gatunku buk pospolity  rosnącego na terenie Leśnictwa Płoty - gm. Płoty.

§   6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

                                                                    Przewodniczący Rady

 

                                                                        Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 10-11-2009 09:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2009 09:05