Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXIV/ 281/ 2001 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2001 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrzowi Gminy Płoty.

UCHWAŁA Nr XXXIV/ 281/ 2001

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 28 września  2001  roku

 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrzowi Gminy Płoty.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity opublikowany w 1996r.  Dz. U. Nr 13 poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Dz. U. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775; z 1998r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000r. Nr 26 poz. 306, Dz. U. Nr 48, poz. 552, Dz. U. Nr 62, poz. 718, Dz. U. Nr 88, poz. 985, Dz. U. Nr 91, poz. 1009, Dz. U. Nr 95, poz. 1041, z 2001r. Dz. U. Nr 45 poz. 497 / oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad  wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich / Dz. U. nr 61 poz. 707,  zm. 2001r. Dz. U. Nr 34,  poz. 392/   Rada Miejska  w Płotach uchwala co następuje :

§    1

 

Ustala się z dniem 01 października  2001 roku wynagrodzenie miesięczne dla Mariana Malińskiego Burmistrza  Gminy   Płoty w wysokości  6.709,07 zł.  na które składa się :

 

-    wynagrodzenie zasadnicze wg XX kat. zaszeregowania          - 4.200,00 zł.

-          dodatek funkcyjny wg VIII  stawki w wysokości 200 %

najniższego wynagrodzenia                                                    -   1.420,00 zł.

-          dodatek specjalny  w wysokości 6% wynagrodzenia

     zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie na okres 1 roku -      333,07 zł.

-          dodatek za wysługę lat w wysokości 18% wynagrodzenia

zasadniczego                                                                          -       756,00  zł.

 

§    2

 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Płotach z dnia  29 września 2000 roku Nr XXIII/179/2000  w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrzowi Gminy Płoty.

 

§    3

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Płotach

 

§    4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  01 stycznia 2001 roku.

                                                             

                                                                                               Przewodniczący Rady

 

                                                                                         Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 10-11-2009 09:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2009 09:02