Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXIII/ 274 /2001 Rady miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie : rozwiązania Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXXIII/ 274 /2001

 

Rady miejskiej w Płotach

z dnia  31  sierpnia 2001 roku

 

 

w sprawie :  rozwiązania  Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

                    Alkoholowych.

 

 

                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity opublikowany w 1996r. – Dz. U. Nr 13 poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Dz. U. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775; z 1998r. Nr 155  poz.1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000r. Nr 26 poz. 306 / oraz na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy   z dnia 27 kwietnia 2001 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłacie skarbowej   / Dz. U. Nr 60 poz. 610/  Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

§   1

 

 Rozwiązuje  się Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie :

1.      Marian Maliński      -   Przewodniczący Komisji

2.      Irena Grabczak

3.      Krzysztof Rytwiński

4.      Marian Tomkalski

5.      Józef Drzewiecki

6.      Mieczysław Warkocki.

§   2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Płotach.

 

§   3

 

Traci moc uchwała Nr XXII/ 172 /2000  z dnia 25  sierpnia  2000 roku w sprawie powołania Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§   4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                   V-ce Przewodniczący Rady

                                 

                                                                                                      inż. Marian Tomkalski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 10-11-2009 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2009 08:56