Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXIII/ 271 /2001 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie: odpłatności za wyżywienie i koszty jego przygotowania w Przedszkolu Miejski w Płotach.

UCHWAŁA Nr XXXIII/ 271 /2001

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 31  sierpnia  2001 roku

 

 

 

w sprawie: odpłatności za wyżywienie i koszty jego przygotowania  w Przedszkolu Miejski

                  w Płotach.

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity opublikowany w 1996r.  Dz. U. Nr 13 poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Dz. U. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775; z 1998r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000r. Nr 26 poz. 306, Dz. U. Nr 48, poz. 552, Dz. U. Nr 62, poz. 718, Dz. U. Nr 88, poz. 985, Dz. U. Nr 91, poz. 1009, Dz. U. Nr 95, poz. 1041, z 2001r. Dz. U. Nr 45 poz. 497 / oraz art. 14 ust. 5 z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. Nr 95 poz. 425, tekst jednolity opublikowany w 1996 roku Dz. U. Nr 67 poz. 329;  zm. 1996r. Dz. U. Nr 106 poz.496; 1997r. Dz. U. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943; 1998r. Dz. U. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126 z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz.550, Nr 104/ poz. 1104,  Nr 120 poz. 1268, Nr  122 poz. 1320/  Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

§   1

 

 

2.      Ustala się wysokość opłaty miesięcznej za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie.

    Rodzice lub opiekunowie za pobyt dziecka w przedszkolu pokrywają :

 

    1/ koszt żywienia całodziennego w wysokości             -    4,00 zł. dziennie

    2/ koszty związane ze sporządzeniem posiłków           -  70,00 zł. m-cznie

    3/ za śniadania i obiad  w wysokości                          -      3,20 zł. dziennie

    4/ koszty przygotowania posiłków określone w pkt. 3 -    35,00 zł. m-cznie

    5/ śniadania w wysokości                                           -      2,00 zł. dziennie

    6/ koszty przygotowania  posiłku określone w pkt.5 -    20,00 zł. m-cznie

 

4.      Za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje się zwrotu opłaconej stawki dziennej za  żywność.

 

5.      Pracownicy przedszkola korzystający z obiadu pokrywają koszt w kwocie – 4,00 zł. dziennie.

 

§    2

 

 

1.       0bowiązek uiszczenia należności, o której mowa w § 1, powstaje od pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

 

3.       Pracownicy płacą należność za korzystanie z obiadu od pierwszego dnia  korzystania.

 

 

§    3

 

 

1.       Termin płatności ustala się do dnia 15-go każdego miesiąca za dany miesiąc  pobytu dziecka w przedszkolu.

 

2.       W przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie nalicza się odsetki ustawowe.

 

§    4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Płotach.

 

§    5

 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej  Nr  XXII/175/2000  z dnia  25  sierpnia  2000 roku

w sprawie odpłatności za wyżywienie i koszty jego przygotowania w  Przedszkolu Miejskim w Płotach.

 

§    6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

         

                                                                                              V-ce Przewodniczący Rady

 

                                                                                                 inż. Marian Tomkalski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 10-11-2009 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2009 08:52