Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXI/270 /2001 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2001r. w sprawie: określenia zasad najmu lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność gminy.

UCHWAŁA Nr XXXI/270 /2001

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 31  sierpnia  2001r.

 

 

w sprawie: określenia zasad najmu lokali użytkowych w budynkach

                 stanowiących własność gminy.

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  / tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13 poz. 74, Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i 778; z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000 roku Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041, z 2001r. Nr 45 poz. 497/  Rada Miejska  w Płotach uchwala co następuje :

 

§    1

 

Ustala się minimalne stawki czynszu najmu za 1 m 2 powierzchni  użytkowej lokali użytkowych w budynkach położonych na terenie gminy i miasta Płoty  stanowiących własność gminy,  w wysokościach  podanych w załączniku   Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§    2

 

Wolne lokale użytkowe wynajmowane będą w drodze przetargu ustnego, przy czym stawką wywoławczą  wg określonego rodzaju działalności będą stawki czynszu określone w załączniku Nr 1, natomiast w przetargu nieograniczonym co do rodzaju prowadzonej działalności, stawka czynszu za lokale handlowe wg załącznika Nr 1.

 

§    3

 

W przypadku gdy dotychczasowy najemca lokalu nie wyrazi zgody na przyjęcie nowej stawki czynszu, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach w stosunku  do lokali z terenu miasta Płoty, a Burmistrz w stosunku do lokali z terenu gminy, rozwiążą umowę a zwolniony lokal wystawiony zostanie do przetargu.

 

§    4

 

Wszystkie okoliczności dotyczące najmu lokali a zwłaszcza treści umów najmu, stawek czynszu, przetargów, kosztów eksploatacji budynków lub lokali w tym wysokości podatku VAT są jawne.

 

§    5

 

Do spraw nie uregulowanych niniejszą uchwałą maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

§   6

 

Traci moc uchwała Nr XXXI/257/2001 z dnia 1  czerwca 2001 roku Rady Miejskiej w Płotach w sprawie określenia zasad najmu lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność gminy.

 

§    7

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Płotach.

 

 

§    8

 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

                                                                      V-ce Przewodniczący Rady

 

                                                                        inż. Marian Tomkalski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 10-11-2009 08:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2009 08:43