Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXI/ 256 /2001 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 01 czerwca 2001r. w sprawie: określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

UCHWAŁA Nr XXXI/ 256 /2001

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 01 czerwca 2001r.

 

 

w sprawie:  określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

 

 

                 Na podstawie art. 26  ust. 1ustawy z dnia 2 lipca 1994r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych/ Dz. U. z 1998 Nr 120 poz. 787 zm. Nr 162, poz. 1119, z 1999r. Nr 111 poz. 1281, z 2000r. Nr 5 poz. 67, Nr 83 poz. 946, Nr 95 poz. 1041, Nr 122 poz. 1317, z 2001r. Nr 4 poz. 27/ z późniejszymi zmianami oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   / tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13 poz. 74, Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i 778; z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000 roku Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041, z 2001r. Nr 45 poz. 497/  Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

§    1

 

 

1.      Ustala się stawkę bazowa czynszu regulowanego za 1 m 2  powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego  w Gminie Płoty w wysokości  1,30 zł.

2.      Stawki miesięczne czynszu regulowanego ustala się w oparciu o stawkę bazową czynszu z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu.

3.      Kryteria różnicowania stawek czynszu regulowanego uwzględniające procentowe wysokości czynników podwyższających lub obniżających stawkę bazową   przedstawia poniższa tabela :

 

    czynniki zwiększające :                      zmniejszające :

    _________________________                      _________________

 

   gaz      -    30%                   brak instalacji wodno-kanalizacyjnej -  20%

   łazienka – 20%                   ślepą kuchnię    -  10%                          

   WC        -  20%

   CO        -  30%

 

   Zwiększenia nie dotyczą przypadków, gdy lokator na własny koszt   modernizował wyposażenie danego lokalu.

 

 

§    2

 

Zarządcy budynków  lub osoba uprawniona do pobierania czynszu zobowiązani są zawiadomić pisemnie najemcę o nowej wysokości czynszu nie później niż  7 dni przed wejściem w życie uchwały Rady Miejskiej w Płotach

 

§    3

 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Płotach  Nr XX/156/2000 z dnia 19 maja 2000 roku.

 

§    4

 

 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z początkiem miesiąca kalendarzowego.

 

 

 

                                                                             Przewodniczący Rady

 

                                                                                Jan Przedaszek  

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 10-11-2009 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2009 08:36