Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXI/ 255 /2001 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 01 czerwca 2001r. w sprawie : zmiany Statutu Gminy Płoty.

UCHWAŁA Nr XXXI/ 255 /2001

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 01 czerwca 2001r.

 

 

w sprawie : zmiany Statutu Gminy Płoty.

 

  

 

                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 22 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym   / Dz. U. z 1996r. Nr 13 poz. 74, Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000 roku Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718,Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041, z 2001r. Nr 45 poz. 497/  Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

§   1

 

W Statucie Gminy Płoty stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/202/96 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 października 1996r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Płoty / Dz. Urzędowy Województwa Szczecińskiego Nr 20 poz. 138/ wprowadza się następujące zmiany :

w § 15 po wyrazach "Rady Miejskiej" dopisuje się wyrazy "oraz jej organów".

 

§   2

 

W Regulaminie Zarządu Miejskiego stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały określonej w § 1  wprowadza się następujące zmiany :

w § 57 lit. b wyrazy "dodatek służbowy" zastępuje się wyrazami "dodatek specjalny na okres nie dłuższy niż 1 rok".

 

§   3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

                                                                            Przewodniczący Rady

 

                                                                               Jan Przedaszek

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 10-11-2009 08:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2009 08:31