Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XLIV/ 372 /20002 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny lokalu użytkowego (świetlicy) w Truskolesie gm. Płoty.

UCHWAŁA Nr XLIV/ 372 /20002

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  29 sierpnia 2002 roku

 

 

w sprawie :  wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny lokalu użytkowego (świetlicy)  w Truskolesie gm. Płoty.

 

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142  poz. 1591  z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558) oraz art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /tj. Dz. U.  z 2000r. Nr 46 poz. 543, zm. Nr 6 poz. 70, 2001r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676  Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

§   1

 

    Wyraża się zgodę na zawarcie umowy darowizny lokalu użytkowego o pow. 63,40 m2 oraz przynależny strych o pow. 63,60 m2  - działka Nr 175/2 o pow. 2.067 m2    w udziale do 34,01% położonego  w Truskolesie gm. Płoty dla Parafii Rzymsko Katolickiej p. w .św. Andrzeja Boboli w Mechowie. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi obdarowany.

 

§   2

 

Darowizna przeznaczona jest na cel publiczny – udostępnienie miejscowej społeczności wykonywania praktyk religijnych oraz zapewnienie lokalu dla organizacji zebrań wiejskich.

§   3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Płotach.

§   4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                         Jan  Przedaszek 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 09-11-2009 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2009 10:52