Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13.09.2019r. znak: SZ.ZUZ. 3.421.29.6.2019.EK3.ŻS2 w celu podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji znak: SZ.ZUZ.3.421.29.5.2019.EK3.ŻS2 z dnia 10.09.2019r. Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie umarzające postępowanie administracyjne o udzielenie pozwoleń wodno prawnych na odbudowę urządzeń melioracji wodnych w tym rowów oraz obszarów zdrenowanych na trasie gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: "Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii", zlokalizowanych na terenie gmin: Płoty, Nowogard, Osina, Maszewo, Goleniów w granicach powiatów: gryfickiego oraz goleniowskiego.
2 Projekty uchwał
3 Informacja
4 25 września 2019 wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach.
5 24 września 2019 posiedzenie Komisji Inicjatyw Gospodarczych
6 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 16 września 2019 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych.
7 Unieważnienie naboru
8 Zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 26.08.2019r. w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Płotach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Płoty
9 Zarządzenie nr 81/2019 Burmistrza Płotów z dnia 09 września 2019 r. w spr. zmiany Zarządzenia nr 58/2019
10 WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  pn. Kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2019 r.  w drodze zlecenia.