Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 ogłoszenie
2 ZARZĄDZENIE NR 60/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
3 ZARZĄDZENIE NR 55/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2020 r.
4 Fundusz Sołecki Gminy Płoty na rok 2021
5 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.4.2020.WD z dnia  10 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Instalacja techniczna wytwórcza energii elektrycznej ? PV-EW LIKOWO o mocy do 1,5 MW
6 "Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.08.2020r., znak: PPiB.6721.PL.J.18.2020 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jagiellonów w Płotach
7 Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.08.2020r., znak: PPiB.6721.PL.K.16.2020 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kościuszki-skwer" w Płotach
8 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.10.2020.WD z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie kopaliny pospolitej piasku ze złoża ?PŁOTY II? zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 52/4 i 52/5 obręb Płoty 0002, gmina Płoty.
9 Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
10 Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku