Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.4.2019.WD z dnia  19 listopada 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do  2 MW na działce nr 127/102 w obrębie 0027 Mechowo, gmina Płoty?.
2 Dotyczy:postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych- odbudowa rowów i urządzeń drenarskich będących w kolizji z projektowanym gazociągiem DN1000 na terenie powiatu gryfickiego oraz goleniowskiego w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędna do obsługi międzynarodowych Gazociągów Bałtyckiego ( Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Danii- część lądowa w zakresie : Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty- Tłocznia Goleniów- DN1000.
3 UCHWAŁA NR XIV/112/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028
4 UCHWAŁA NR XIV/111/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r.
5 UCHWAŁA NR XIV/110/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków z Unii Europejskiej pn.: ?Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach?, "Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach" oraz "Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Halę Sportowo-Widowiskową w Płotach" w ramach RPO WZ na lata 2014-2020
6 UCHWAŁA NR XIV/109/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2019 zmienionej uchwałą nr IX/63/2019 z dnia 13 czerwca 2019  roku
7 PROTOKÓŁ XIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 października 2019 r.
8 25 listopada 2019 wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach.
9 I N F O R M A C J A
10 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18 listopada 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego