Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PŁOTACH
2 Lista jednostek
3 Nieodpłatna pomoc prawna 2019 -informacja
4 Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 15.05.2019r., znak: PPiB.6733.03.2019.AK zawiadamiające, że w dniu 15 maja 2019r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej Budowę obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 w ul. Lipowej w m. Płoty (dz. nr 38 i 40/3)
5 UCHWAŁA NR XXXV.169.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Płotów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
6 SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego r. Gmina PŁOTY sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.
7 Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Płotów z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modlimowie
8 Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Płotów z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach
9 BURMISTRZ PŁOTÓW OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej w Modlimowie
10 BURMISTRZ PŁOTÓW OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach