Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Burmistrz Płotów informuje, że Gmina Płoty będzie ubiegać się o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Płoty.
2 Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 w ul. Kolejowej w m. Płoty, obręb nr 1 (dz. dr nr 330 i 154/3).
3 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Podinspektor ds. Inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych
4 Zapytanie ofertowe
5 Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ?Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6w ul. Nowogardzkiej, Piaskowej, Ignacego Łukasiewicza i Marii Skłodowskiej Curiew m. Płoty, obręb nr 4 (dz. dr nr 293, 130, 234, 125 i 166)
6 UCHWAŁA NR X/78/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028
7 UCHWAŁA NR X/77/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r.
8 UCHWAŁA NR X/76/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty
9 UCHWAŁA NR X/75/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/118/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty.
10 UCHWAŁA NR X/74/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/107/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007r. dot. uchwalenia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty.