Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Petycja
2 UCHWAŁA NR XXXIV/266/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2029
3 UCHWAŁA NR XXXIV/265/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021
4 UCHWAŁA NR XXXIV/264/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
5 UCHWAŁA NR XXXIV/263/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej działki nr 197/28 o pow. 0,0692 ha, położonej w obrębie 0001 m. Płoty.
6 UCHWAŁA NR XXXIV/262/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie : uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Płoty
7 UCHWAŁA NR XXXIV/261/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Płoty na lata 2021 ? 2025
8 UCHWAŁA NR XXXIV/260/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
9 UCHWAŁA NR XXXIV/259/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie
10 UCHWAŁA NR XXXIV/258/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.