Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR II

Operacja pn. „Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych współfinansowana z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na podstawie umowy o dofinansowanie NR 000-6523.2-SW1610087/18 z dnia 04 kwietnia 2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem”  (przetarg nr II)

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonej SIWZ.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.05.2018.14.34.49_OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.pdf 2018-05-18 14:34:49
2 30.05.2018.14.33.49_OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA.pdf 2018-05-30 14:33:49
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.05.2018.14.34.49_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-05-18 14:34:49 42 razy
2 18.05.2018.14.35.01_Projekt_budowlano-wykonawczy.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-05-18 14:35:01 41 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 30.05.2018.14.33.11_ZP.271.4.01.2018.Im_z_30.05.2018_r._-_Wyjasnienia_nr_1_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-30 14:33:11
2 30.05.2018.14.33.29_Zalacznik_nr_1_do_Wyjasnien_nr_1_-_dok._geotechniczna.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-05-30 14:33:29
3 30.05.2018.14.33.39_ZP.271.4.02.2018.Im_z_30.05.2018_r._-_Zmiana_nr_1__SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-30 14:33:39
4 30.05.2018.15.48.50_ZP.271.4.04.2018.Im_z_30.05.2018_r._-_Zmiana_nr_2__SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-30 15:48:50
5 30.05.2018.15.49.07_Zalacznik_nr_1_do_ZMIANY_nr_2_SIWZ_-_FORMULARZ_OFERTOWY.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-05-30 15:49:07
6 30.05.2018.15.49.16_Klauzula_informacyjna_z_art._13_RODO_do_zastosowania_przez_zamawiajA_cych_w_celu_zwiA_zanym_z_postA_powaniem_o_udzielenie_zamA_wienia_publicznego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-30 15:49:16
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 30.05.2018.14.34.03_ZP.271.4.03.2018.Im_z_30.05.2018_r._-_Przedluzenie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf 2018-05-30 14:34:03
Wynik postępowania
1 21.06.2018.15.10.09_ZP.271.4.08.2018.IM_z_21.06.2018_-_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2018-06-21 15:10:09
Udzielenie zamówienia
1 12.07.2018.11.34.06_OGLOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA.pdf 2018-07-12 11:34:07
Informacja z otwarcia ofert
1 06.06.2018.15.06.50_ZP.271.4.05.2018.IM_z_06.06.2018_r._-_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT.pdf 2018-06-06 15:06:50
2 07.06.2018.10.28.07_ZP.271.4.06.2018.Im_z_07.06.2018_r._-_SPROSTOWANIE_BLEDU_ZAWARTEGO_W_INFORMACJI_Z_OTWARCIA_OFERT.pdf 2018-06-07 10:28:07